Idag skrev jag en kommentar till razzian mot PRQ i SvD till försvar för internetoperatörerna mot upphovsrättsindustrin. Per Strömbäck på lobbyorganisationen Netopia svarade.

Givetvis har jag och Strömbäck olika uppfattningar om vad som är viktigt, och det känns redundant att påpeka dem här. Dock vill jag bemöta en sak. Strömbäck skriver:

Att upphovsrätten är en förutsättning för yttrandefrihet borde vara självklart för en akademiker, utan det sambandet kan Kullenbergs forskning publiceras av någon annan i eget namn eller spridas i förvräng form.

Nej! Tvärtom! För det första är yttrandefrihet i absolut mening inte beroende av upphovsrätt. Att yttra något fritt gör jag den sekund jag trycker på "publish" på denna blogg, helt oberoende av vilken "licens" jag skulle sätta i efterhand. För det andra är upphovsrätt en märklig avart inom akademin. Det är en nutida uppfinning rent idehistoriskt, och den går rakt emot många av de vetenskapliga ideal som forskningen i vanliga fall åberopar.

Jag välkomnar att min forskning sprids vind för våg, gärna i förvrängd form under annat namn. Det vore mig en stor ära! Visst förekommer plagiat inom akademin, men det är sällan en upphovsrättsfråga, utan snarare drabbas plagierande akademiker långt hårdare än vad ett litet upphovsrättsbrott någonsin kan åsamka. Det är då snarare frågan om etiska ideal om originalitet och hederlighet som står på spel.

Inom akademin är upphovsrätt mest ivägen, och för det mesta helt ovidkommande. Kunskap blir bättre om den delas, och en akademiker som försöker skydda sina idéer och sin forskning med upphovsrätt, är oftast ingen bra forskare.

Skriven av admin den 07 september 2010