Som jag skrev igår är SvDs kulturdebbat om FRA mycket intressant. Dock håller jag inte riktigt med om Susanne Wigorts Yngvessons analys och jämförelse med övervakningskameror. Citat:

Vad betyder det att vi bejakar kameror men protesterar mot avlyssning och avläsning? Är skillnaden så stor? Är handlingar mindre integritetskänsliga än ord?

Denna uppdelning mellan handling och ord är ontologiskt felaktig från min utgångspunkt som immanent empirist och pragmatics. Det finns inga "ord" på Internet, det finns bara handlingar. Bibelcitat:

There are variables of expression that establish a relation between language and the outside, but precisely because they are immanent to language /.../ Pragmatics is a politics of language. 

Det är alltså ingen skillnad på en kamera som övervakar vad vi gör i soprummet och FRA som övervakar vad vi gör på nätet. Nätet är inte en transmission av ettor och nollor som representerar det verkliga livet - DET ÄR ETT LIV I SIG. När jag betalar mina räkningar, etablerar sociala relationer på Facebook, diskuterar min sexualitet med mina vänner, pratar politik i IRC-kanalen, är allt detta serier av handlingar som har samma ontologiska status som när jag slänger soporna och en kamera övervakar mig eller när jag åker spårvagn och reggar mig med RFID. No difference at all. Det är denna utgångspunkt vi måste ha för att sedan kunna diskutera FRAs relation till övervakningskameror.

Sedan håller jag inte med om slutsatsen heller:

Jag tror att vi lurar oss själva om vi tror att FRA är ett system med resurser att övervaka alla medborgare (oavsett de tekniska problemen), medan webben är ett demokratiskt system byggt på frivilligt engagemang. Övervakningssamhället är redan här oavsett vad FRA gör eller inte gör – och det är vi själva som föder det.

Ingen lurar sig själv här inte. FRA är ett system med resurser att övervaka alla. Nu beror det givetvis på vad vi menar med att övervaka. Men för mig räcker det med att samtlig internettrafik kommer att kopieras och automatiskt sorteras och genomsökas. Detta är ett faktum som står både i propositionen och i SOUn och förklaras enkelt här. Däremot är det omöjligt att människor läser alla mejl eller att allt kan lagras, men det är samma sak med övervakningskameror. Det finns inte 4.2 miljoner vakter i London för att kolla varje kamera - det är därför vi har dator! Sen är ju frågan om webben verkligen är ett demokratiskt system... senast jag kollade hade jag inte rösträtt hos min ISP, kunde inte lägga fram propositioner hos Hotmail eller  ställa Facebook inför misstroendevotum. Men övervakningssamhället är här, correct. Men frågan är vilka "vi" är som föder det? Man kan väl säga att jag själv går med på att bli övervakad när jag accepterar ett EULA hos Gmail som tillåter amerikanska myndigheter att läsa mina mail. Det är en faktisk omöjlighet att skapa ett helt övervakningsfritt Internet, men det är mycket möjligt att åtminstone inte massövervaka det. Vi har möjligheten att stoppa lagen om politikerna lyssnar!

Nu låter det som jag sågar Wigorts-Yngvesson. Det är inte alls meningen utan jag rekommenderar att läsa hennes artikel noga eftersom den fördjupar en diskussion som tyvärr verkar befinna sig långt över många politikers fattningsförmåga. FRA kommer att förändra samhället, precis som hon betonar. Om vi vill ändra samhället bör det ske så demokratiskt som möjligt och inte som ett fulhack i riksdagen innan semestern.

Skriven av admin den 01 september 2008