I dag, eller snarare i natt, blev WeRebuild's öppenhetsutredning färdig. Den är skriven med en nollbudget i Werebuilds wiki och i Etherpad. Ovan har jag gjort en liten film som visar den sista redigeringen under dagen, fast i snabbspolning. Vem som har skrivit vad är svårt att säga. Rapporten har någonstans mellan 10 och 40 "författare"... men det är svårt att säga.

Den har faxats in till Näringsdepartementet och i morgon överlämnar även PTS, som vi har haft förmånen att diskutera med under arbetets gång, sin rapport.

Det kanske viktigaste med utredningen som sådan är inte slutresultatet. Snarare är det dess karaktär som fleet in being, som gör att man kan lyfta upp en diskussion om nätneutralitet och öppenhet redan innan rapporten är färdigskriven. På så sätt kan man presentera idéerna även innan de är helt genomtänkta, för exempelvis regeringen.

För den som vill veta hur man bygger ett kluster som WeRebuild finns enkla instruktioner att läsa här.

Ctrl+c!

Picture
3{.aligncenter .size-medium .wp-image-1243 width="300" height="129"}

Skriven av admin den 30 november 2009