bild-11{.aligncenter .size-medium .wp-image-931 width="509" height="65"}

Under ledning av Åsa Torstensson har regeringen och näringsdepartementet givit PTS i uppdrag att utreda "öppenhetsbegreppet". Fantastiskt bra! Werebuild.eu diskuterade detta i cirka tio minuter och fattade därefter ett IRCokratiskt beslut att bidraga till det allmännas och internets bästa, genom att skriva ytterligare ett remissutlåtande en utredning utöver den som PTS har att inkomma med. Då deadline är 30 augusti för remissvaret har vi förståelse för många på PTS ser sina semesterveckor ryka, men ingen fara, internet tar inte semester.

Vi har stort förtroende för PTS, det ligger ju trots allt i deras intresse att de får meningsfulla arbetsuppgifter i framtiden som inte körs över av kapitalstarka antimarknader. Nätneutralitet görs inte i en handvändning utan kräver kontroll.

Då Torstensson fortfarande lever i vanföreställningen om obetalda räkningar och barnporr, något som jag vid ett flertal tillfällen har påpekat är en grav missuppfattning (bland annat här), är en objektiv och sanningsenlig utredning den enda vägen att gå. Vi vill samarbeta och ha dialog kring dessa extraordinärt viktiga EU-frågor! Därför kommer vi att visa mycket goodwill och verkligen anstränga oss för att skriva en tydlig och transparent remiss. Vi tar heller inget betalt, dels för att vi inte har något bankkonto, och dels för att vi känner hur våra plikter som deltagande och issue-drivna medborgare kallar allt starkare.

Vi inkommer med rapporten före dead-line. Vi använder både kommuniaktionsmedel från den så kallade telekomsektorn, samt andra medel för att redovisa våra resultat. Arbetet sker på werebuild.eu's wiki och i vår kanal (#telekompaketet @ irc.freequest.net). Kika gärna förbi och bidra, eller kom bara och snacka lite allmänt.

Trevlig sommar!

Uppdatering: Jenny Stiernstedt ställer ytterligare bra frågor i DN.

Uppdatering 2: Oscar Swartz och Christian Engström skriver på Newsmill om HADOPI och Näringsdepartementet.

Uppdatering 3: Formellt sett är det ingen remiss som vi ska göra utan en utredning.

Skriven av admin den 15 juni 2009