Jag funderar på ytterligare en dimension i SOUerna som "kunskapsform". Vilka universitet och högskolor nämns i utredningarna? Man kan anta att ett sådant omnämnande har två huvudsakliga orsaker. Antingen äger det rum när expertis från universiteten inkorporeras i utredningarna (professor X från Lunds Universitet, forskning vid Malmö högskola), eller när högskoleväsendet som sådant utreds.

Eventuellt skulle detta kunna vara ett alternativt sätt att mäta det som så populärt (och problematiskt) kallas för "impact" eller "samverkan", givet att man kan antingen separera eller vikta de två olika ovan nämnda orsakerna till omnämning

Ambitionen är inte här att skapa ett sådant mått, utan att bara att visa hur mått kan skapas på väg mot en mätkritik av måtten. Måttkonstruktivism helt enkelt, i sin mest bokstavliga betydelse.

\\

Jag tänker att det borde vara ganska enkelt att med grova verktyg kunna göra en första insamling.

Följande lilla uttryck:

\s[A-Z]([^\s]*)\s(universitet|högskola)

Ger sökträffar i stil med:

381:samma universitet C O . Häggquist, dåvarande docenten vid Göteborgs högskola, professorn vid Stockholms högskola S. I. Karling, överbibliotekarien 390:förslag i tre promemorior, betecknade »P. M. angående Uppsala universitets drätselverk», P. M. angående Uppsala universitets kansli» och »P. M. 391:angående organisationen m. m. vid Lunds universitets kansli och räntekammare». Promemoriorna, som äro dagtecknade den 30 juni, den 3 september 398:15 januari 1947 till departementschefen avgivit en promemoria rörande Göteborgs högskolas ekonomiska ställning. Vid handläggningen av denna fråga 399:har beredningen biträtts av sekreteraren vid Göteborgs högskola, filosofie

Uttrycket säger ungefär: "hitta allt som börjar med ett mellanslag, därefter en stor bokstav, därefter vad som helst förutom ett blanksteg, därefter ett mellanslag och sist antingen ordet "universitet" eller "högskola"". Uttrycket är väldigt snällt för att det går enkelt att hämta stadens namn i första parentesen och universitet/högskola i andra parentesen (ex. som \$1, \$2, Tyvärr ger denna sträng även några anomalier, exempelvis:


För högskolans
I universitetsstaden
En universitetslärare

Dessa går dock att sortera ut med en liten stoppordslista i ett senare skede. Vad man dessutom missar är nya uttryck såsom "Mittuniversitetet", "Högskolan Väst" osv. Funderar vidare på hur dessa kan matchas.

Jag tänkte sedan stoppa in dessa uttryck i några små program. Men först kastar jag bara ut denna lilla anteckning och ni som vill kommentera är mer än välkomna att göra så.

Skriven av admin den 27 juni 2015