Trosfrågor. Så var Sturmark och Humanisterna på hugget igen. Det viktiga är inte vad de säger, utan det intressanta är att se om eller vilka svar de får. Humanisterna går ut med en sedvanlig debattartikel, som den här gången handlar om en rapport producerad av Europarådet. Temat är välkänt; religiösa skolor måste stoppas eftersom skolan, vår centrala punkt för disciplinering av barnakroppar, måste vila på vetenskaplig trosuppfattning, och inte på en religiös. Detta på grund av att vetenskap är en mänsklig rättighet och religion är våldsutövande. Jag skojar inte, utan citerar direkt ur artikeln:

"den som försöker ersätta det vetenskapliga synsättet i europeiska skolor med religiösa föreställningar bryter mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Barn förvägras därmed rätten att lära sig vad mänskligheten faktiskt kommit fram till om vår omvärld genom att gå systematiskt och vetenskapligt till väga."

I etttidigare inlägghoppades jag att Humanisterna skulle sansa sig och byta strategi från att predika evangelium till att föra dialog, men förgäves. Anders Björnssons replikär mycket tänkvärd, eftersom han sätter fingret på problemet med Humanisterna. De är nämligen inte ute efter ett deliberativt samtal, en dialog, eller ett demokratiskt utbyte. De är så övertygade om vetenskapens världsbild att de istället tar till strategier av stigmatisering, hatbudskap och FUD. Religionen ska drivas ut ur Europa med hårda lagar och den enda tillåtna högtiden är Darwin Day. Det finns dock en hel del försvarare av Sturmarks humanism, exempelvis Blogge Bloggelito och Allotetraploid. Men vad man missar är Humanisternas icke-vetenskapliga grundhållning. De säger att det finns EN ordning av vetenskaplighet, och den är ett självreglerande system. Det finns likheter här mellan Carnaps enhetsvetenskap, men även med Mertons organiserade skepticism. Men de lever inte upp till något av idealen eftersom man har vetenskapligheten som sådan som ett icke-falsifierbart påstående från första början - you didn't make it to Popper - vi kan inte börja i självreferens! Nu är det inte med hjälp av vetenskapsfilosofer som det är värt att bemöta Humanisterna. Vi måste istället se deras inlägg som ett politiskt förslag som är paketerat som en vetenskaplig liberal demokrati, men som egentligen inte uppfyller något av de tre kraven. Humanisterna är varken vetenskapliga av ovan nämnda skäl, inte heller är de liberaler eftersom de förespråkar en ordning instället för flera, och demokratiska är de knappast eftersom de i grund och botten inte erkänner någon annan trosföreställning än deras egna.Skriven av admin den 07 oktober 2007