För två dagar sedan fick Telecomix News Agency ett meddelande via twitter om att radiokanaler höll på att stängas ned in Venezuela och att det fanns en överhängande risk att internet var på väg att blockeras.

Bakgrunden till mediekaoset är lagen "Proyecto de ley especial contra delitos mediáticos" som vi under gårdagen lyckades klusteröversätta ochpublicera via WeRebuilds Interfax (här finns alla länkar till originaldokumenten även). Lagen som diskuteras idag i parlamentet innebär i princip två saker. För det första avskaffas allt meddelarskydd och det blir till och med straffbart att inte röja sina källor. Ur klusteröversättningen:

Article 7 Refusal to Reveal Information: The director, manager, editor or responsible for any mass communication medium that refuses to reveal the identity of the author of the information emitted; journalistic article published under pseudonym or in anonymous form, when required from the Public Ministry, will be punished with prison from six months to 2 years.

Medier utan meddelarskydd kan ju givetvis inte granska makten. Med FRA-lagen och datalagringsdirektivet bygger vi sakta bort den möjligheten även i Europa med panspektrisk övervakning. I Venezuela rör det sig dock om ett lagförslag som explicit gör det straffbart att skydda sina källor.

Den andra punkten som är anmärkningsvärd är att medierna tvingas vidaresända vad som liknar statliga kommunikéer. Ur översättningen:

Article 10 Voluntary Omission to Supply Information: The owners, directors and managers of the mass communication medium that in a voluntary and unjustified manner deny to inform about facts and situations that, due to the fact that they are not brodcasted, constitute a damage to the right of information consecrated in the article 58 of the Constitution of la República Bolivariana de Venezuela, will be sanctioned with prison from 2 to 4 years.

Det är alltså straffbart att inte vidaresända vissa "fakta". I sin helhet är lagförslaget inte givetvis inte acceptabelt. Men den kritiska punkten överträds dock i det fall att nätet börjar stängas ned och vi får en blackout.

Om Venezuelas politiska situation och historia finns det många åsikter, och inte minst en uppgrävd och trött höger-vänsterdimension. Men precis som i fallet Iran ligger den nätpolitiska frågan inte där, utan snarare förvandlas den hela tiden i takt med att situationer förändras. Ena sekunden handlar det om att översätta ett lagförslag för att det ska kunna nå ut till världen, och nästa sekund kan strategierna förvandlas till att laga ett trasigt och blockerat internet.

För den som vill hålla sig uppdaterad rekommenderas Telecomix-twittern som samarbetar med internationella aktivister för att säkerställa informationen. I sedvanlig ordning använd ju mikromedierna både för information och desinformation.

Skriven av admin den 04 augusti 2009