Facebook. Det tog ett tag innan alla hade förstått att "is" inte längre var obligatoriskt i status-updaten på Facebook. Helt plötsligt hade tidsligheten förvandlats till ett fritt val, som inte längre krävde krångliga omskrivningar för att beteckna de nyanser som vi hela tiden vill kommunicera till vår sociala rumslighet. Man behöver inte längre skriva "is going to...", eller "is now finished with having had..." för att skifta tempus, utan vi kan nu falla tillbaka i språkets slutande om sig själv. När vi inte längre måste kringgå en förutbestämd riktning i språket, behöver vi inte längre reflektera över hur vår tillvaro är grundstrukturerad efter vissa givna tidslighetsangivelser. Varje försök att forcera "is" har rimligtvis skapat en lätt irritation, till och med ett illamående över att hela tiden medvetandegöras och påminnas om den ständiga och oundvikliga i-världen-varon som detta "is" viskar i våra öron. Men vår vägra-vara har i viss mån givit öppningar mot en internets egentlighet. Vad innebär det egentligen att man "is"? Det korrekta svaret är å ena sidan "is updating his/her status", men i denna uppenbarelse måste man genast referrera till något annat. Facebooks rumslighet har dessutom öppnat för en surfandets antropologi där man fått insyn i det faktum att datormediet är invecklat i vardagen på ett intressant sätt. Statusuppdaterandet, under det ständiga presens-indikativ-imperativet, har givit oss insikten att man "is lagar mat" samtidigt som den medierade Facebook-rumsligheten skakar tillvaron med sin utsträckthet.

Men så skedde brottet i varahistorien. "Is" försvann.

Lika snabbt skapar Rasmus ett upprop: Petition to make "becomes" the new mandatory verb in the Facebook status. Jag hakar på.

Därmed tillåts vi lämna den trötta Heideggerska begreppsapparaten (som jag aldrig har gillat, men som jag ändå tvingas återvända till ibland). I två dygn, ungefär, har jag följt detta nya diktum och kört med "becomes". "Becomes" är mycket mera svårhanterligt än "is" eftersom man måste tänka framåt, i potentialiteter och realiteter samtidigt. Hur kan man då strukturera sig själv som intervarelse i sitt sociala nätverk med detta nya förslag? För det första måste man beakta det performativa i att kommunicera en framtida tillblivelse. "Becomes an office dweller" kan ju betyda att jag är på väg till kontoret. Men därefter följer det expressiva i ett sådant påstende; Vad innebär det att jag skall gå från ett tillstånd (som jag inte kan uttrycka) till ett annat, som blir ogiltigt så fort jag ändrar statusen nästa gång? Och hur ska man hantera osäkerheten? Tillblivelse är ju kontingent i bemärkelsen att man inte på förhand vet om man ska lyckas eller inte. Vad händer om jag misslyckas med att inordna mig i den regim som en kontorsvarelse måste befinna sig i?

Finns det då en potential i denna omvälvning? Om "is" tvingade oss att reflektera över tillvaron, och den nya fria regimen får oss att glömma, vad kan då ett frivilligt "becomes"-tvång leda till? Eftersom det finns en autencitetseffekt i Facebook är det en ganska befogad fråga. Autenciteten består över att tillvaron ständigt är peer-reviewad genom att mina vänner kan vaka över min status och även IRL-kolla om det var "sant". Tillblivelse är ju på ett sätt trots allt väldigt rytmiskt i vår vardag. Men genom att ständigt ställa sig "becomes"-frågan kan man (kanske) medvetandegöra sig om tillvaron på ett mycket intressantare sätt än vad "is" gjorde. I "is" finns nämligen en manifest och ytlig dimension, som är mindre dynamiskt än "becomes". Eftersom tillblivelsen är en potentialitet som oftast bara blir partiellt uppfylld finns en flexibilitet och en irreduktionism inbyggd i detta sätt att vara vänd mot världen.

En serie tillblivelser är intressantare än ett vakande vara.

(Fotnot: Jag raljerar inte över den existentialistiska begreppsapparaten med flit. Jag tar bara ut den i luften, på en tur runt kvarteret.)

Skriven av admin den 17 december 2007