{.aligncenter width="179" height="128"}

Efter helgens mycket lyckade FSCONS-seminarium (reflektion kommer så småningom) är det nästan genast dags igen för nästa Juliagruppenseminarium: Nät och samtal IV: Bli din egen internetleverantör, i samproduktion med SICS.

Jag kommer att deltaga från Juliagruppens sida och slänger ut lite frågor som seminariet kommer att ta upp. Kommentera gärna om vad ni har för tankar om vad en ISP kan vara, så fångar jag förhoppningsvis upp detta som viktiga punkter i min presentation. Och framförallt, kom på seminariet!

Vilken teknik krävs för att bygga en egen internetleverantör?

Kan vi bygga en isp idag?

Kan man skydda en sådan hembyggd isp från intervention och övervakning från utomstående parter?

Kan vi bygga och bistå med teknik till invånare i mindre fria jurisdiktioner för att möjliggöra att det samtal vi påbörjat här inbegriper hela världen?

Dessa frågor öppnar för en mängd intressanta diskussioner. Som Rasmus påpekar på twitter angår det till och mig själv som privatperson, eftersom man skulle kunna tänka sig att jag har vissa skyldigheter eftersom jag låter mina vänner använda några gamla rostiga hobbylinuxservrar för irssi-skal. Har jag en skyldighet att lagra trafikuppgifter? Är jag ansvarig om mina vänner gör något olagligt?

För att lämna min surrande lägenhet, kan vi sedan betrakta olika meshprojekt, exempelvis Freifunk. Många av dessa projekt skapar faktisk infrastruktur på villkor som fungerar utanför de etablerade ekonomiska modellerna.

En mindre uppmärksammad fråga är tillgången till hustak, diken och stolpar. Att bygga ett eget nätverk som är större än wifi-mesh, kräver att man drar kablar eller fäster antenner på höga punkter. Här är bygglovslagar ofta mycket restriktiva, och sätter upp en hög tröskel för användarbaserade projekt. Internet börjar inte i kabeln, det börjar i diket.

En ännu större fråga är:

Hur många broar har vi från Sverige till andra länder? Hur ser konnektiviten ut över världen? Kan vi bygga teknik som ger oss bättre kommunikationsredundans?

Denna fråga aktualiseras inte minst av Oscar Swartz i relation till FRA. FRA börjar och slutar rent tekniskt när trafiken lämnar Sverige, och här finns det endast ett fåtal aktörer (länk efterfrågas). Kan vi som aktivister dra kablar till Norge, Finland och Danmark? Well, vi kommer i så fall att behöva försvara dem. Vissa kablar är geopolitik, och stöter på vapenpatrull om de dras.

Redundansen för Sverige är ju väldigt bra, men är den det till hela internet? Under demonstrationerna i Iran, till exempel var anslutningarna mycket instabila in i landet.

Som sagt, jag lägger mest ut frågorna. Kommentera gärna, och kom på seminariet!

Skriven av admin den 16 november 2009