Digital filosofi. Riksdagsman Karl Sigfrid skriver idag en debattartikel i DNdär han kritiserar nuvarande upphovsrättslagstiftning och dess praxis av att åtala fildelare, en praxis som under den förra regeringen spåddes få motsatta effekter.

Att man inte ska jaga fildelande ungdomar känns som en icke-fråga som snarast har med politisk common sense och väljarflirt att göra. Dessutom är ju just den frågan redan dödförklarad. Mera intressant är det att följa Sigfrids argument. Citat ur debattartikeln:

"Äganderätten är en sedvana som hjälper oss att avgöra vem som har rätt till resurser när utbudet är begränsat. Upphovsrätten påminner om äganderätten såtillvida att den tillfaller skaparen av ett verk, men där slutar likheterna. En digital fil kan, till skillnad från fysiska föremål, kopieras oändligt många gånger utan att någon blir fråntagen sin egendom. Rätten som står på spel är alltså inte äganderätten utan ensamrätten att styra hur ett digitaliserat verk får användas."

Äganderätten som sedvana! Då skåpar vi ut Locke först, och andra teorier om äganderätt som naturtillstånd strax därefter. Kopiering utan att någon blir fråntagen sin egendom! Där lastar vi in Hume istället. Äganderätt är endast moraliskt försvarbart när det råder brist. I kopieringens överflöd är den ej berättigad. Ut med bristontologin ur fildelningsdebatten... äntligen. Dessutom kommer det en intressant distinktion mellan "äga" och "använda". När det gäller digital musik är det ganska meningslöst att äga mp3-filer. Det finns inte ens ett symboliskt kapitalvärde i att säga att man har femtusen filer på sin iPod, utan det är istället genom användningen som rättigheter blir relevanta. Dessutom reder Sigfrid ut ett yttrandefrihetsproblem som följer i och med att Statsapparaten gör övergrepp på vår infrastruktur:

"Precis som The Pirate Bay tillhandahöll Sony, och många andra stora elektronikföretag, ett verktyg för kopiering utan att själva kopiera eller inneha kopior av upphovsrättsskyddat material."

Hur liberal eller progressiv kan då denne, för en gångs skull genomtänkte, moderat bli? I en intervju i IDG.se finner vi svaret:

"De flesta som är kritiska till upphovsrätten brukar ändå acceptera att man behåller förbud mot kommersiell användning utan tillstånd. Det känns inte som någon större frihetsinskränkning tycker jag, säger Karl Sigfrid."

Detta låter som Creative-commonsargumentet, som ju är ett progressivt alternativ till dagens upphovsrätt. Dock är det ingen som talar om en annan "rättighet", dvs attributionrätten, som går ut på att den som har skrivit texten eller spelat in låten åtminstone ska få cred för det (mycket förenklat, det finnshistoriskt mycket att vända på här). Det mest radikala skulle väl nog vara att låta upphovspersonen helt försvinna i lagstiftningen, men som länken i parentesen visar är det mycket mer som innefattas i en sådan manöver.

Så det finns några i alliansen som tänker till. Om nu bara Sigfrid som moderat politiker kunde diskutera frågor om brist och överflöd i mera generella ekonomiska frågor med sina allianskolleger skulle det vara respek!

Fotnot. Copyriots Bataille-serie är mycket läsvärd när det kommer till ekonomisk teori om brist och överflöd. Rekommenderas till alla, och kommenderas till alliansen.

Uppdatering. Det verkar som moderaterna lägger locket på enligt idg.se. What a shame!

Skriven av admin den 09 augusti 2007