En kort sammanfattning om en session om Internets i forna COMECON-länder, som får bli en andra del i min sammanfattning av fragmentariska sessioner vid 4S/Easst-konferensen.

Först ut var Maria Haigh som talade om The moral economy of file sharing. Fallet varfildelning i Ukraina och vad som är speciellt med just denna utvecklingslinje. Ukraina är en av de tio länderna som är "priority due to unacceptaple piracy rates", och får ofta kritik av olika upphovsrättsorganisationer. Hon talade om Petrivka-marknaden, som är en bazaar (i konkret bemärkelse) där piratkopierade CD och DVDer säljs. Detta gillades givetvis inte och en kampanj med sloganen "Goodbye Petrivka" lanserades. Detta kan ses som ett försök att återskapa den "moraliska ekonomin", som vi har sett IFPI osv. göra flera gånger.

Dock biter det inte på ukrainarna eftersom de har en historia av att dels inte tro på private property, och dels har den en intressant historia av Samizdat, där motstånd genom kopiering anses vara hjältemodigt.

Men mera intressant är att Ukraina har 270 operatörer och dessa växer så att det knakar. Dock jobbar man inte med peer-to-peer i särskilt stor utsträckning, utan med centraliserade servrar, typ DC-hubbar. Dessutom ser ISPerna mellan fingrara och gillar delning och gör reklam för "inga problem med fildelning" och snabb överföring. Piraterna har även en "Robin Hood"-aura. Men detta leder över till att denna presentation föll över i en kulturalistisk determinism. Helt plöstsligt berodde fildelningen nästan helt på "ukrainska värderingar och kulturella mönster". Men en moralisk ekonomi är alltid bara ett av flera strata! Den infrastrukturella ekonomin och det brutala flödet av kapital ger bandbredd som leder till ökad delning. Kryders och Moores lagar är minst lika viktiga.

Sedan dök det upp ett intressant tema under rubriken "Creating the Unified system", alltså det Sovjetiska "internet". I Moskva byggde man en superdata, varvid dator i flera andra sovjetstater skulle ansluta sig. Problemet var att man jobbade centraliserat och ville behålla de existerande maktförhållande med Moskva som centrum och resten av staterna som periferi. Men varje sovjetnation byggde även lokalt, varav den östtyska datorutvecklingen var nästan IBM-kompatibel. 1972 startade man en kommission för att förena de olika systemen, vars programspråk ibland var tyska och ibland ryska. Även Kuba gick med i detta samarbete. Men återigen kommer den kulturalistiska slutklämmen; "and the discourse of co-operation produced the unified system and the stereotypes of center-periphery...". Det verkar som om STS-folket inte hittar ut ur diskursiva feedbackloopar. Har inte Latour, som alla har som husgud, sagt: "[do not use culture, the content of science, or discourse as the cause of the phenomenon."]()

Tjeckiska matematikern Helena Durnova fortsatte att tala om "Socialist Internationalism and its limits in CZ". Det handlade om tjeckoslovakiens deltagande i the Unified system, och förhållandet till COMECON.

EC 1021 liknade på många sätt datan IBM 360. Den datan där! Men frågan blir då varför EC1021 inte var kompatibel med IBMs standard. Detta handlar givetvis om att man inte ville skicka dokumentationen över blockgränserna. Forskningen som bedrevs på the Institute for Mathematical Machines i Tjeckoslovakien var dock kontroversiell och nästan subversiv eftersom man inte ville gå med på Moskvas totaliserande Unified system. Efter 1968 så blev det skyttegravskrig med Sovjet, och 1021 blev avsiktligt aldrig helt kompatibel. Dessutom skrev man en klon på DOS som operativsystem. Den tjeckoslovakiska utvecklingen mellan öst och väst är dämed mycket intressant ur ett internethistoriskt perspektiv.

Därefter summerade Trevor Pinchihop sessionen. Dels ansåg han att det var dags  att avliva myten om att östeuropa hade ett homogent och centraliserat system. Men han gav även en avhyvling till de kulturalistiska förklaringarna och bad dem att tala om teknologierna som sådana istället för diskurser. Materialiteter är viktigare än kultur, och i viss mån kanske till och med skapar moral values. Jag håller med även om jag nog skulle uttrycka mig starkare, nu när jag forskar inom det fylogenetiska paradigmet.

Jag ställde därefter en fråga om hur Unified system förhöll sig till Internets. Internets är ju decentraliserat men dator kan ju tala med varandra genom det mycket standardiserade IP-protokollet. Detta används nu globalt, men givetvis får det olika användningar i olika kontexter. Jag ville ifrågasätta deras kulturrelativsitiska position med att tala om jordens alla dator som nu är sammakopplade i ett nytt strata av decentraliserad standardisering. Till och med bittorrent är ju sjukt enhetligt. Dock fick jag inget svar, utan det avfyrades en salva klyschor om att allt är förhandlat i den lokala praktikerna.... Fine then!

Hursomhelst är det spännande att se att STS är öppna för sessioner om både övervakning och om fildelning och internethistoria. Men det finns mycket att göra på den konceptuella och intellektuella fronten, och det är med viss frustration man ser att det är de gamla rävarna som här får lägga unga doktorander till rätta.

Ska försöka sammanfatta en round-table om ontologi också, men det kräver viss eftertanke.

Skriven av admin den 23 augusti 2008