Ett kort litet citat från en intervju med Torgny T. Segerstedt den yngre, den första professorn i sociologi (1947), son till Segerstedt den äldre som ~~ju grundade~~ var redaktör för Handels- och Sjöfartstidningen (som grundades av Georg Löwegren 1818).

Under 30-talet förekom det mycken "tyskeri" på de svenska universiteten, och i Lund var det inte ovanligt att nazister förekom på seminarierna. Segerstedt ger en viss förklaring till hur detta mottogs på västkusten. Ur boken "Den svenska sociologins födelse" av Bengtsson och Molander (1998) kan vi läsa följande replikväxling.

Bengtsson: Det är påfallande att du skrev din avhandling på engelska, medan alla andra under den här perioden skrev på tyska.

Segerstedt: Det var en göteborgsk reaktion. Göteborg var ju i motsats till övriga Sverige mycket påverkad av engelska tankar.

Molander: Samtidigt skrev också [Bertil] Pfannenstill sin avhandling om en annan hegelian och på engelska. Det var kanske en slump?

Segerstedt: Det var inte helt slumpmässigt. Vi skrev på engelska därför att vi räknade med en engelskspråkig läsekrets. Men Pfannenstill var konservativare än jag och kanske under denna förhitlerska tid mindre plågad av det tyska än jag. Men han var ju samtidigt västsvensk, från Borås, så han kände kanske en viss sympati för det anglosaxiska.

Dessa citat kommer dock ej med i min avhandling. Snarare kan man säga att de ingår mitt personliga projekt av att sätta Borås på världskartan.

Skriven av admin den 29 februari 2012