Det är mycket nätpolitik just nu, och i veckan kommer jag att medverka vid två högintressanta seminarier/paneler.

På torsdag kommer jag tillsammans med en representant från Försvarets Radioanstalt att diskutera IT-säkerhet, internationella relationer, underrättelsetjänster och företagens roller på internet på Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (uppdaterar med länk när sådan finns - Nu finns den).

Ska bli mycket spännande att se hur våra skilda utgångspunkter kan närma oss dessa frågor. Jag kommer att utgå ganska mycket ifrån ett nätaktivistiskt perspektiv, och sedan belysa det med hur man kan använda kryptering och andra typer av lösningar för att säkra upp sin nätvaro.

Sal IX (Uppsala universitet), kl. 19.15, Torsdagen den 25 November.

(:\~\~

På lördagen kommer jag, Rasmus och Isobel att diskutera nätpolitik på Socialistiskt Forum i Stockholm. Diskussionen kommer delvis att ta avstamp i det nätpolitiska manifestet, men troligtvis associerar vi även fritt kring de frågor som är aktuella just nu och i framtiden.

10-11, Östermalmsrummet, ABF-huset, Sveavägen 41, Lördagen den 27 November.

Om jag har förstått det hela rätt så är Socialistiskt forum gratis och Utrikespolitiska föreningen kostar 30kr, vilket inkluderar ett års medlemsskap (och därmed alla seminarier under ett år).

Skriven av admin den 22 november 2010