I juni månad brakar det verkligen loss i två historiska event; HackNight 2: Days of Love, Nights of Hack och The First Telecomix Cyphernetics Assembly.

Hacknight på Forskningsavdelningen har ägt rum en gång tidigare, närmare bestämt förra sommaren. Jag besökte den och ett par uppföljande bloggposter senare, och sammanlagt nu flera besök på "forsken" (på engelskt talspråk: "the forsk") kan jag konstatera att det alltid händer spännande saker i Malmö.

Cyphernetics Assembly, å andra sidan, är troligtvis första gången som det arrangeras en konferens med utgångspunkt i kryptering och kryptopolitik i Sverige. Kanske är Chaos Computer Clubs SIGINT det närmsta man kan komma i jämförelse, även om jag aldrig har deltagit på deras event. Det preliminära schemat visar dock att det inte bara handlar om teknik, utan snarare hur teknik och politik möter varandra, hur datormedierade tunnlar relaterar till andra typer av tunnlar, hur autonomi kan uppnås och hur man praktiserar ett fritt och öppet internet.

Båda sammankomsterna blandar föreläsningar och föredrag med övningar och experiment. De sammanfaller inte bara under samma vecka i juni, utan även i termer av att de överlappar varandra socialt. Så troligtvis kan man nog påstå att de arrangeras på två olika sätt; det ena äger rum i en fabrikslokal, det andra på ett universitet exempelvis, men ändå i samma löst sammanhållna anda. Denna gemenskap sker för det mesta till näts, i tunnlar på IRC, för att sedan sammanstråla i möten som dessa.

Jag rekommenderar varmt dessa händelser. De är båda helt gratis och vem som helst är välkommen. Själv ska jag göra korta ingrepp på båda konferenserna; om fraktalpolitik, kryptoanarki och nätblivande gemenskaper. Vi syns i Götet och i Malmö!

Skriven av admin den 26 maj 2010