Det är ingen tvekan om att tisdag kommer att bli en stykedemonstration i demokrati. Trycket är maximalt och anmälningarna haglar redan. Samtidigt sker en överspillningseffekt till andra frågor som är lika viktiga som FRA, bland annat PKU-registret, loggningslagen, med flera. Kan man verkligen stoppa alla dessa lagar? Eller är deras affekter redan så djupt invävda i en samhällsutveckling ovanför våra huvuden? Räcker det med att rusta för protest och visa på heterogen bifurkation? Kanske...

En svag optimism inom mig kantas av ett illamående över den parlamentariska politiken.Det går inte bra för våra lagstiftare nu, men de kan inte bytas ut före kablarna kopplas in. Mera direkta demokratiformer, please!

FRApedia har en lista på vad som behöver göras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Skriven av admin den 14 september 2008