Under bokmässan smyglanseras boken Tre klassiska texter av förlaget Korpen Koloni. Denna bok har säkerligen många sociologer gjort sig bekanta med genom tiderna. Men denna utgåva innehåller en liten förändring. Tidigare har den innehållit texter av Comte, Durkheim och Weber, men i denna nya version har Comte bytts ut mot Gabriel Tarde som för första gången kommer ut i svensk översättning.

Korpenförläggarna kontaktade mig och frågade om jag kunde skriva ett förord, vilket jag givetvis genast gick med på. Dels gick det ju inte att motstå frestelsen att vara en av de första som läser Tarde på svenska. Men det kändes även intressant att relatera Tarde till samhällsvetenskapernas historia, som delvis behandlas i min avhandling, men som har följt mina vetenskapsteoretiska tankar under en väldigt lång tid.

Först några ord om Tarde på svenska. Mina tidigare erfarenheter av att läsa Tarde är präglade av den engelska översättningen av Laws of Imitationfrån 1903. Denna översättning ter sig som ganska krånglig och skapar lätt en distans till Tardes begrepp. Imitationens lagar, å andra sidan, är ofantligt mycket behagligare och framförallt mycket mera precis. Detta är av största vikt eftersom Tre klassiker uppmanar till syntetiserande läsning, så att man ska kunna vandra från Tarde till Durkheim och vidare till Weber på komparationens, negationens eller affirmationens stigar. Men då gäller det att översättningarna inte skapar snårskog.

Om ni har vägarna förbi bokmässan (något som jag nog inte har själv) avslöjar följande bild att Tre Klassiker går att få tag på.

Share photos on twitter with
Twitpic{width="350" height="200"}

Rakt till vänster har vi även den skandalomsusande men knivskarpa boken Trafikmaktordningen av Planka.nu samt
Kalles omvälvande grekiska drama Prometheus eller Narcissus om den aktivistiska entreprenören.

Både mitt förord och Tardes text saknar upphovsrätt och boken uppmanar givetvis att båda dessa kopieras. Imitationens lagar befinner sig långt bortom de där trista upphovsrättslagarna.

Skriven av admin den 01 oktober 2012