Nu har jag fått den korrekta sättningen av mitt manifest om sociologins objektivitet. Korrekt referens och nedladdning är: [Kullenberg, Christopher (2008) "Tre frågor om sociologins objektivitet och förhållande till naturvetenskaperna"](http://christopherkullenberg.se/wp-content/uploads/2008/12/kullenbertrefragor.pdf), i Hallberg, Margareta (red), Vi vet något - Festskrift till Jan Bärmark, Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, ISBN 978–91–976239–1–9. Texten bygger på en gammal bloggserie som jag skrev för länge sedan med titeln "[Klassisk vetenskapsteori](http://christopherkullenberg.se/?cat=29)". Tack alla som har kommenterat på denna! Eftersom vetenskaplig kunskap blir bättre om den sprids fritt säger jag bara: [![](http://www.kopimi.se/kopimi/copyme_bbg.gif){.alignnone .aligncenter}](http://www.kopimi.se/kopimi/copyme_bbg.gif)
Skriven av admin den 15 december 2008