Del 1 - Robot Wars | Del 2 - Begrepp | Del 3 - Cybernetiken och artificiell intelligens

Del 4 - Event Horizon; dagen då maskinerna blir "intelligentare" än människorna

"Jag är ingen bot, jag är en väldigt, väldigt vacker tjej”
Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig
Men det finns inget som behöver förklaras.
För i mina ögon är hon alltid en bot. - Basshunter

Finns det en punkt i framtiden där maskinerna blir smartare än människor? Kommer nya gränssnitt (wetware) leda till att biosfären kan interagera i realtid med tekniska element? Vad händer om autonoma robotar är beväpnade? Kommer vi, som Basshunter påpekar i citatet ovan, i framtiden att föredra (ro)botar framför köttiga människors trångsynta sociala konventioner och primitiva hierarkier?

Vad händer när man låter en sån här best kriga i Irak:

Först måste vi göra upp med begreppet "intelligens". Även om man har gjort försök att mäta vad intelligens är för något genom extensiva mått av typenIQ-tester, nationella prov och skumma index, så är dessa inte överförbara på maskiner. Inte heller traditionella Kantska fakulteter för förståndet är applicerbara (med viss reservation, återkommer till detta strax).

Vernor Vinge skriver i en essä från 1993 om att någon gång mellan 2005 och 2030 kommer den så kallade Singulariteten att inträffa. Med detta menas att det kommer en punkt i historien när maskinerna får övermänsklig intelligens, och därmed träder vi in i en posthumanistisk tidsålder. Denna brytpunkt är för Vinge absolut:

Thus the first ultraintelligent machine is the _last_ invention that man need ever make, provided that the machine is docile enough to tell us how to keep it under control. ... It is more probable than not that, within the twentieth century, an ultraintelligent machine will be built and that it will be the last invention that man need make.

Vad som talar emot Vinges prediktion är den brännande frågan huruvida intelligens kan finnas till på icke-biologiska stratum eller ej. Filosofen John Searle har länge drivit tesen om att medvetande, alltså den fakultet vi människor besitter, är helt och hållet nödvändig för att vi ska kunna tala om intelligens över huvudtaget.

Men finns det risk att singulariteten kommer att inträffa överhuvudtaget? Svaret kommer i nästa post.

Skriven av admin den 16 december 2008