Opassande ställer frågan hur tar man debatten om kontrollsamhället vidare? FRA är ju bara toppen av ett isberg i ett samhälleligt diagram och ett ständigt evolverande maskiniskt fylumCopyriot funderar på hur man kan förbereda sig på nästa strid om loggningslagen och delar generöst med sig av en länkresumé av vad som gjorts tidigare. En strategisk fördel är att man redan har infört en sådan lag i Tyskland där nätverket Stoppt die Vorratsdatenspeicherung kan vara smart att koppla ihop sig med. Dessutom har det gjort en undersökning (.pdf) om dess effekter på människor. FRApporten är på tyska, så jag översätter (med reservation för att min tyska är lite rostig):

{.alignnone .size-medium .wp-image-268 .aligncenter width="300" height="222"}

Frågan lyder: [mot bakgrund av loggningslagen] "Om du vill komma i kontakt med giftermålsrådgivning, psykoterapi eller drogavvänjningsrådgivning, kommer du att använda E-post, mobiltelefon eller telefon?". 

46% svarar ja, och 52% svara nej på denna fråga. Observera att nej-svaret är så högt som 67% bland de som är äldre än 60 år, och att de som bor i forna Östtyskland är mera skeptiska (66%) är de som bor i väst (33%).

En undersökning av detta slag i Sverige kommer troligtvis att se annorlunda ut av historiska skäl. I Tyskland finns en större skepsis mot exempelvis personnummersystemet och politisk åsiktsregistrering. Vi skrev om detta i gårdagens Expressenartikel. Vi försökte även lyfta frågan retoriskt i artikeln som jag och Emina skrev i Aftonbladet. Vad som är positivt med loggningslagen är att den inte omgärdas av samma sekretess som FRA och kan behandlas på ett mera öppet sätt. Jag ser i huvudsak sex områden som kan utforskas produktivt:

  1. Det tekniska argumentet: Vad händer med stora mängder meta-data och vem kommer få tillträde till dem? Vilka typer av (panspektriska) effekter kan uppnås som inte var möjliga före den digitala tekniken?
  2. Det sociala argumentet: Skapar loggning tillit eller raseras det (som i fallet Tyskland) och skapar misstro? Vad innebär det att privata aktörer skapar enorma databaser? 
  3. Det historiska argumentet: Vilka tidigare övervakningssystem kan vi jämföra med? Vad var övervakningens objekt, och vilket är syftet idag?
  4. Frågan om subjektiveringsprocesser: Hur påverkar ett loggande seende vårt vardagliga förhållningssätt till telefoner, mobiltelefoner och Internet? Vilka territorier behandlas som offentliga respektive privata? Hur förhåller man sig till det faktum att man lämnar hundratals uppgifter om sig själv till gigantiska loggfiler som vet mer om dig än du vet om dig själv? Dasein, becoming, perception, livsvärld... allt är tillåtet!
  5. Vilka motståndsstrategier kommer att skapas? Jag har ändrat min ståndpunkt aningen om man jämför med var jag skrev till Bodström i SvD för två år sedan. Då var jag aningen naiv och trodde att VPN-tjänster och kryptering skulle få politikerna att dra sig tillbaka. Dock står jag fortfarande för tesen att: "Genom att studera vilka innovationer för anonymitet som ett samhälle producerar får man en ganska bra indikator på vad man är i stånd att genomföra." Problemet var att på den tiden hade jag inte de teoretiska verktygen om panspektrocism för handen och jag hade en tanke om att inga totaliserande system kunde bräcka "de som visste hur Internet funkade". Nu har jag reviderat detta. 
  6. Hur förhåller sig dessa "pan-Europeiska" lagprocesser till "kriget mot terrorismen", men även till mindre frågor som fildelning, organiserad brottslighet, trafficking, prostitution, droger... osv. 

Detta är givetvis bara ett stapplande förslag på relevanta frågor som man kan ställa. Problemet som Opassande ställer upp måste dock lösas: Hur kan man fortsätta mot loggningslagen utan att förringa FRA? Lösningen är att sätta samman dem som delar av samma stora samhälleliga process, men även som mindre associationer som går via juridik, teknik och ekonomi. Det finns en kritisk bloggmassa, medierna tycker att ämnet är viktigt och framförallt finns det kreativitet och kompetens bland alla som jag pratar med dagligen!

Just bring it on!

... och... sex personer kan behöva allt stöd som går att få just nu.

 

Skriven av admin den 17 september 2008