Proposition

När det gäller begär och affekter förklaras inte dessa fenomen av estetik, utan estetiken är något som behöver förklaras och kan inte vara en ontologisk utgångspunkt för en analys av subjektiviteter.

Axiom

"Everywhere it is machines - real ones, not figurative ones /.../ An organ-machine is plugged into an energy-source-machine: The one produces a flow that the other interrupts." (Anti-Oedipus, s. 1).

Demonstration

När det gäller frågor om samtida subjektiveringsprocesser bör man undvika de begränsade konstformerna, alltså de som inte är sociala nog för att flyta globalt, utan är förpassade till muséer och underjordiska klubbar. Begär, falskt eller äkta (who cares?), bör uppsökas i sina mest massiva former om vi ska förstå vad som händer ur ett civilsociologiskt perspektiv. Låt oss därför dyka rakt ned i en analys* av begärets radar som Britney Spears har genomfört:

Först måste vi se hur radar-begärsmaskinen opererar binärt genom selektionsprocesser. Vi citerar från texten:

Confidence is a must
Cockiness is a plus
Edginess is a rush
Edges (I like 'em rough)
A man with a Midas touch
Intoxicate me, I'm a lush
Stop, you're making me blush
People are looking at us.

Spearsradarn opererar längs multipla modulationsflöden: Confidence, cockiness och edginess är de variabler som ger starka signaler som sedan kan ligga till grund för uppstyckningen i seriella och binära affekter (START; IF confidence=yes THEN /AND/ IF cockiness=yes THEN /AND/ IF edginess=no THEN return to START). När Spearsradarn detekterar en potentiellt begärsobjekt flödar blodet till ansiktet och subjektets självmedvetenhet inträder (bifurkation). När Britney sjunger "Stop" träder kroppen utan organ in på subjektiviteternas arena.

"In order to resist organ-machines, the body without organs presents its smooth, slippery, opaque, taut surface as a barrier. In order to resist linked, connected and interrupted flows, it sets up a counterflow of amorphous, undifferentiated fluid." (Anti-Oedipus, s. 10).

Varje socialt rum producerar en kropp utan organ som begränsar begärets fulla realisering. "People are looking at us" är således begärets sociala fundament som bygger de linjer längs med vilka flöden kan pulsera. Vi fortsätter:

Interesting sense of style
Ten million dollar smile
Think I can handle that?
Animal in the sack
His eyes see right to my soul
I surrender my self-control
Catch me looking again
Falling right into my plan.

Här gäller det att man håller huvudet kallt så att vi undviker psykoanalytiska fällor (dvs. att se djuret som något som representerar något annat, ex. fadern, modern eller andra komponenter av det familiala komplexet). "They [the psychoanalysts] do not see the reality of becoming-animal, that it is affect in itself, the drive in person, and represents nothing" ATP s. 286. Djuret i säcken har en dubbel betydelse i Spears fall. Å ena sidan är det blivandet av det ännu inte kända som intensifierar begäret, å andra sidan är det "sack" som i betydelsen säng. Refrängen som följer går vidare till det asignifierande innehållet i becoming-animalassemblaget: "I get the tingle, I wanna mingle, that's what I want (that's what I want)". Detta leder givetvis över till vad det är att älska:

What does it mean to love somebody? It is always to seize that person in a mass, extract him or her from a group, however small, in which he or she participates /.../ then to find that person's own packs, the multiplicities he or she encloses withing himself or herself which may be of an entirely different nature. To join them to mine, to make them penetrate mine, and for me to penetrate the other person's" ATP s. 39.

Ur den sociala miljön väljs således en person ut med hjälp av Spearsradarn. Men denna person är ju inte en individ, utan består ju av en multiplicitet av flockar som i stunden skapar en singularitet (haecceity). Begäret kommer före personen (nome propre). Radarn har gjort sitt när den har fokuserat begäret så att det kan övergå i en ren affekt, en stormande och glödande kamp mellan två flockar. På så sätt skapas en ny kropp utan organ "Every love is an exercise in depersonalization on a body without organs yet to be formed" (ATP s. 40).

Spearsradarn fångar in en person ur en massa och fokuserar sedan begärsproduktionen till affekt och interminglande av kroppar. Intensiteter kan endast skapas om det finns selektion och koncentration.Tänk på det nästa gång ni är på krogen!

(Även panspektriska övervakningsteknologier har börjat röra sig i dessa riktningar, men då snackar vi inte längre om den abstrakta maskinen för en radar, utan för en FRAdar! Den har inte kärlek som objekt...)

* Det finns ingen officiell video för Radar. Däremot finns det hundratals användargenererade varianter på Youtube. Vem sade att masskultur med nödvändighet var improduktiv...

Skriven av admin den 21 september 2008