Jag håller just nu på och skriver lite om internet som abstrakt maskin och råkade snubblade över Paul Baran's artikel On Distributed Communications Networks från 1964. Denna artikel skrevs fem år innan de första paketswitchade meddelandena skickades över ARPANET och är således en abstrakt modell för hur det vi idag kallar internet skulle kunna fungera.

Att artikeln dessutom är skriven när det kalla kriget når en av flera höjdpunkter, gör det hela ännu mer intressant. Detta inlägg är ingen direkt analys utan snarare en slags exposé i hur den abstrakta maskinen som vi ibland kallar "datortänk" utvecklades efter andra världskriget.

Picture
5{.aligncenter .size-medium .wp-image-1111 width="300" height="226"}Baran's grundläggande idé är att det distribuerade nätverket är mera hållbart om det skulle anfallas av kärnvapen. Visserligen är alla reduktionistiska tankar om att internet skapades "för att undvika kärnvapenkrig" att förakta, men hos Baran är det explicit uttryckt:

If n is made sufficiently large, it can be shown that highly survivable system structures can be built, even in the thermonuclear era. (4)

Picture
6{.aligncenter .size-medium .wp-image-1112 width="300" height="283"}

Redundansnivåerna i ett distribuerat nätverk ökar fantastiskt mycket. Nån som ser en parallell här med Juliagruppens logga?

Picture
8{.aligncenter .size-medium .wp-image-1113 width="300" height="225"}Baran skrev alltså sin artikel innan ARPANET, och långt före internet som vi känner det idag. Han tänkte sig snarare hur TV, telefon, telegraf och satelliter kunde designas efter denna modell för att klara ett kärnvapenkrig (bild ovan). Dock var han före sin tid med att koppla samman telefon och dataöverföring:

Although it is premature at this time to know all the problems involved in such a network and understand  all costs, there  are reasons to suspect that we may  not wish to build future digital communication networks exactly the same way the  nation has built its analog telephone plant.

Nån mer än jag som tänker DSL här...

Relaterat: Transaktioner om fylogenetiken: Daterade abstrakta maskiner; Tesla, Marconi, Turing och Wiener.

Skriven av admin den 06 oktober 2009