Eftersom telekompaketet.se använde The Pirate Bay som plattform för att vidarebefordra internetaktiva användare, drabbades den även av censur. Jag vet inte hur Danmark jobbar just nu, men IPtegrity skriver om British Telecom och deras de-facto hindrande av politiskt opinionsbildande. Som Mikael Nilsson skrev, är en blockad av TPB även en blockad av en demokratifrämjande kanal ut mot internet.

Läs även PC-pro.

Skriven av admin den 25 april 2009