I dagens SvD kan man läsa om en undersökning av en grupp rätssociologer angående ungdomars rättsmedvetande i förhållande till fildelning. Eftersom jag idag har invigit intensifiers lilla arkiv, intensexcerpter, kan det vara läge att relatera denna forskning några år tillbaka, närmare bestämt till 1990. Måns Svensson säger:

– Om klyftan mellan de sociala normerna, det allmänna rättsmedvetandet och lagen blir allt för stor kommer man på sikt att sänka respekten för rättssystemet som sådant, och för rättsstaten, säger Måns Svensson.

Begreppet norm och normsystem är centralt inom den svenska sociologin, och har sina rötter i Durkheim. En av våra mest tongivande sociologer, Torgny T. Segerstedt, skriver 1990 i skriften Vittrar nationalstaten sönder?:

Vi har här i Sverige fått en påminnelse därom i striden om TV3. Det är möjligt att kabelnämnden just nu, på grund av gällande lagar, kan stoppa dess sändningar. Men inom kort kommer både sändnings- och mottagningsmöjligheterna vara sådana att man inte kan hindra den sortens kommunikation. (13)

Byter man ut TV3 mot The Pirate Bay, kabelnämnden mot Tingsrätten och sändning och mottagning mot fildelning framträder en intressant tes - att teknik har förmågan att bryta sig genom normsystemen på ett ytterst kraftfullt sätt. Teknik har, enligt Segerstedt, en förmåga att påverka vad han kallar ramnormsystem:

Den yttre friheten är knuten till staten. Staten kan sägas vara en grupp i sociologisk mening, vilket innebär att den behärskas av rättsregler som i sociologiska termer kan beskrivas som ramnormsystem. (8)

Nu håller jag visserligen inte med om denna containerteori om samhället, och jag skulle heller inte vilja säga att staten är en "grupp i sociologisk mening". Men det kan ändå vara relevant att se hur samtida rättssociologisk forskning reflekterar detta sätt att tänka om samhället. Svensson fortsätter:

– Man måste ha spelregler som stämmer överens med den logik som finns i tekniken. I dag säljer man styckvaror, alltså en skiva man tar i handen och går hem.

Hmm... "den logik som finns i tekniken". Men var kommer denna logik ifrån? Jag tror inte att det är helt hundra att säga att "teknik" har en speciell logik, snarare att teknologier har logiker som måste förklaras, snarare än användas som fasta utgångspunkter. Vi skapar dessa logiker - en CD-skiva med ett root-kit eller en mp3-spelare med DRM är inte ett dugg bättre än de där plastbitarna man tjänade massa pengar på på nittiotalet. Internet har inte en logik, utan om man vill ha öppenhet är det en kontingent politisk fråga som avgörs i en rad mindre spektakel och power takeovers. Rättegången mot The Pirate Bay är viktig på grund av just detta. Den kan ändra logikerna för länkning på nätet i praktiken. Och IPRED kan ändra en hel del när det gäller hyrsnutars tillgång till våra abonnemang. Politics in the open, not inside the chip!

Uppdatering:

Även debattartikeln i DN, skriven av forskarna, visar på ungefär samma tes:

Än mer frapperande är att de tillfrågade inte känner av något socialt tryck att följa lagen, vare sig från föräldrar, vänner, lärare, grannar etcetera. Det är helt enkelt så att det inte existerar några sociala normer som backar upp de rättsliga normerna på det här området. 

Begreppet "socialt tryck" är liknande det som Durkheim menade med att sociala fakta gjorde motstånd mot oss när vi försökte bryta mot dem. Således kan vi konstatera att fildelningslagar, för ungdomar, inte utgör ett socialt faktum längre. De finns helt enkelt inte i den sociala verkligheten*.

* Detta är jag skeptisk mot.

Skriven av admin den 23 februari 2009