SOU om Digitalisering re-digitaliserad och kvantifierad enligt sina referenser

Jag kunde inte hålla mig från att testa några saker på text-versionen av SOU 2015:65 - En antologi om digitaliseringens möjligheter. Jag är intresserad av att hitta olika sätt att förstå den kunskapsform som en SOU innehåller, och jag funderar på hur man kan begripa detta bortom de hermeneutiska cirklarna …