Vad är medborgarforskning?

Igår publicerades min och Dick Kasperowskis studie What is Citizen Science - A Scientometric Meta-analysis i open-accesstidskriften PLOS ONE. I ett pressmeddelande på svenska förklarar vi att:

Medborgarforskning, eller ”citizen science”, har på allvar slagit igenom inom flera vetenskapliga discipliner. Fenomenet finns både inom natur- och samhällsvetenskaperna, visar den hittills största …