HAX ligger som vanligt i framkanten av Brysselrapporteringen och jag blir hemskt glad över att diskussionen om telekompaketet börjar ta fartHan ställer några
frågor, låt mig ge några av mina svar. Hax skriver angående138/46:

Men den säger också att om detta ändå skulle ske, då får det i vart fall inte ske med mindre än att beslutet fattas av en domstol.
Detta är knivigt. Inte minst som internetfrågorna faktiskt inte faller under EU:s beslutskompetens. Dimensionen medborgerliga rättigheter och rättssäkerhet gör det däremot.

Detta faller tillbaka på vad man tycker om EU generellt. Ska de ha något att säga till om eller inte? Hur mycket ska de reglera? Dock sidoskjuter jag frågan lite - Om domstolar inte garanteras, finns det något alternativ? En inkompetent domstol är ändå en domstol, som har principer och procedurer, som kan skapa offentlig debatt och bilda opinion. Detta ser vi inte minst i fallet The Pirate Bay. Alternativet är fritt-fram-för-hyrsnuten, vilket jag ser som HADOPI-goes-Kafka over again.

Vidare ställer Hax en mycket bra fråga:

166:an (och 138:an) är direkta svar på skit som upphovsrättslobbyn och det fria nätets fiender har smugit in i telekompaketet. Självförsvar, helt enkelt. Så de behövs. Men samtidigt öppnar de dörren för något mycket värre – beroende på vem som för tillfället har majoritet i ministerrådet och Europaparlamentet.

Vill vi att detta skall vara överstatliga beslut? Eller vill vi i vart fall kunna föra kampen mot inskränkningar av nätets frihet i Sverige, även om stora delar av EU i övrigt blir tokiga?

JA! Vem ska annars stoppa Sarkozy? Alternativet är tvärtom, att Frankrike försöker kuppa in HADOPI för hela EU och vi får en överstatlig "three strikes" även i Sverige. EU är en tvåvägsproces där saker ibland kommer från Bryssel ut till medlemsländerna, men ibland kommer de från medlemsländerna till Bryssel och tillbaka till alla medlemsländer.

I grund och botten faller allt detta tillbaka på min Spinozistiska tanke om varför stater behövs. Tillgång till ett oreglerat internet är fullkomligt livsviktigt för att vi ska ha en fri offentlighet. Operatörer kommer inte att garantera detta, inte om de får bygga antimarknader (i detta fall när innehållstjänster och operatörstjänster tillåts sammanfalla) helt oreglerat. Därför är det rationellt att vi säkrar dessa rättigheter, precis som vi säkrar andra rättigheter, genom domstolar och öppna förfaranden.

Medborgerliga rättigheter garanteras inte av marknader. Operatörer måste kunna ställas till svars för vad de gör med internet, och medieindustrin måste kunna ställas till svars för hur de jagar fildelare. Annars hamnar vi i en hyrsnutarnas rovdrift och antimarknadernas monopol.

Läs mer om: 138/46, hadopi, Citizen's Rights Amendments hos werebuild.eu-wikin, samt hos Erik Josefsson.

Skriven av admin den 27 april 2009