{.aligncenter width="413" height="213"}

Efter gårdagens mycket glädjande besked från Tyskland där datalagringsdirektivets implementering förklarades okonstitutionellt öppnades äntligen möjligheterna upp för att stort och brett arbeta för att datalagringen försvinner över hela Europa.

Från att många partier har levt under tanken "vi måste, det har ju EU bestämt" så har det svängt till "om vi bygger nu så går det faktiskt". Mycket finns dokumenterat hos Werebuilds wiki, men hjälp gärna till att fylla på där. Dokumentation är livsviktigt ur ett längre perspektiv.

Dessutom finns nu en community-översättning av Bundesverfassungsgerichts utlåtande i wikin, där ett av styckena är mycket talande:

Inhämtning och omedelbar användning av data är endast proportionerlig när den söker skydda legitima intressens rättigheter. Inom brottsbekämpning förutsätter detta en brottsmisstankesgrad om sannolika skäl. För utförande av uppgifter inom polisväsendet och andra säkerhets- och underrättelsetjänster får inhämtning och omedelbar användning bara tillåtas om det finns faktiska bevis för en konkret fara för en persons liv eller frihet, fara för samhället eller för nationens eller en delstats säkerhet, eller en allmänfara.

Det är just detta som fångar andemeningen i kritiken. Man ska inte logga allas mobiltelefoner, utan endast de som är misstänkta, och där misstanken kan styrkas ordentligt, inte godtyckligt av ett par snutar i tunnelbanan.

I Tyskland krävdes det 35.000 medborgare för att dra datalagringsdirektivet inför en domstol som vi tyvärr saknar i Sverige. Det krävdes också att ett stort antal civilsamhälleliga organisationer gick samman och arbetade, bortom partipolitiken, för att forma AK Vorrat.

I Sverige kommer vi behöva power level over 9000 för att lyckas hålla liv i denna fråga tills den dag direktivet faller platt till marken... till ljudet av de tusentals terabyte loggfiler som nu raderas i Tyskland.

Skriven av admin den 03 mars 2010