För snart en månad sedan meddelade Al Jazeera att de skulle sluta använda beteckningen "migrant" för de flyktingar som färdades (och drunknade) i Medelhavet. Istället menade man att "flykting" var en mera korrekt term för att tala om den pågående krisen.

På svenska känns ordet "migrant" som ett låneord från engelskan. Det känns också som att det alldeles nyligen har tillkommit vissa sammansatta varianter, exempelvis "EU-migrant" och "migrantläger". Känslor är dock suboptimala empiriska indikatorer. Datamängden över alla SOUer 1922-1996 är ett bättre material.

Jag skrev (famlande) ett litet Python-skript som kan söka i alla Statens Offentliga Utredningar och sedan tillverka ett diagram över ordfrekvensen för varje år. När det kommer till variationerna i hur ofta ett ord förekommer, betyder detta inte att det skulle motsvara en generell tendens "i samhället". Snarare utgör serien av Statens Offentliga Utredningar sitt egna lilla samhälle (som kopplar ihop sig med andra samhällen, speciellt ofta med den där "föreningen" som sammanträder i Rosenbad). En plötslig uppgång hänger därmed oftast samman med att en eller flera specifika utredningar har skrivits. Istället är det så att ett SOUniversum hänger samman med andra universa. (Därav formeln "Mekanosfär = Multiversum", som ersätter "Samhället är en Totalitet").

Vi börjar med termen "flykting":

flykting.*{.alignnone .size-full .wp-image-3358 width="2000" height="1000"}

Om man tittar på sökresultaten som mitt skript producerar kan man härleda den kraftiga ökningen 1946 till utredningen Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. - SOU 1946:35. Här finner vi ordsammansättningar som "flyktingförhören", "flyktingskap", "flyktingadministrationen", "flyktingpolis", "flyktingar som intogos i läger"...

1972 publicerades Flyktingskap - SOU 1972:84 som ger nästa topp i statistiken. Här finner vi nya ord, såsom "flyktingkommissarie", "flyktingkonvention" och "flyktinggrupper".

Termen "migrant" ser lite annorlunda ut:

migrant.*{.alignnone .size-full .wp-image-3360 width="2000" height="1000"}

Läser man i sökresultaten kan man utröna att 1974 års topp beror på dels Att utvärdera arbetsmarknadspolitik - SOU 1974:29 och Invandrarutredningen - SOU 1974:69 från samma år. Här hittar vi termer som "migrationsforsknig" och "migrationsstatistik" Men, kanske mera intressant är Betänkande med förslag till vissa åtgärder beträffande emigrationen- SOU 1928:8, då "emigration" används istället för "migration" (det reguljära uttrycket migration.* ger ju träffar på båda).

Bara en kort anteckning. Vill du ha hjälp med skriptet eller att jag ska söka på några andra termer - kommentera!

Skriven av admin den 13 september 2015