Johannes Forssberg skriver idag påExpressens ledarsida om hur Ipred och datalagringsdirektivet har fått bloggar och unga människor att reagera mot ett EU som alltmer börjar likna STASI-metoden när det gäller övervakning. Forssberg spinner vidare på Kalles artikel i GP som handlar om hur kloak-modellen kanske är det enda som "enar" EU, snarare än en deliberativ vara-glad-och-rationellmodell.

Här skulle jag vilja lägga till fallet FRA, som jag skrev om i Expressen:

FRA-lagen är ett typexempel på en Deweyansk sakfråga som genom bloggoffentligheternas tryck har gjorts till en angelägenhet för alla medborgare, och som genom massiva insatser sätter begreppet folkrörelse i nytt ljus.

Jag tror att både Ipred och tvångsdatalagringsstasiBodströmdirektivet kommer att fortsätta med samma intensitet. Det är i de stinkande kloakbloggarna som det demokratiska samtalet förs. Jag börjar bli mer och mer positiv till begreppet kloak. Det är ju där som smittor sker i Tardes mening. Hellre det, än som Forssberg skriver:

Det är fint om människor är för fred och viftar med EU-flaggor. Men kampen för digitala rättigheter är mer obekväm.

Demokrati handlar inte om fina flaggor, trevliga kafferep i karriärspartier, eller studiebesök. Det är snarare ett grupparbete i kloakerna.

Skriven av admin den 16 december 2008