{.aligncenter width="430" height="304"}

I Tyskland har man försökt att begreppsliggöra utrullandet av kontrollsamhället med en historisk jämförelse med Stasi. Genom nya datorteknologier och metoder argumenterar man att Stasi 2.0 har börja träda fram och radikala kritiker varnar för att den uppgraderade versionen kan bli till och med värre än version 1. Låt oss se om denna jämförelse håller genom att spana in några av de lagar som just nu hastigt klubbas igenom och som sakta men säkert sjunker in i samhällsinstitutionernas praktiska arbete.

Fallet Tyskland har givetvis en helt annan historia än Sverige, men en samtida jämförelse kan ändå vara relevant, dels eftersom de redan har infört några av de lagar vi diskuterar nu.

1. Abteilung 26 – Telefonüberwachung

Avdelning 26 på Stasi sysslade med analog telefonavlyssning. Det måste ha varit ett slitsamt jobb att sitta och lyssna hela dagarna och loggföra samtalen i analoga register. Dessutom måste det ha varit frustrerande att vänta på att någon skulle försäga sig och avslöja att hon eller han var en klassförrädare, en spion från väst, eller hade smugglat in ett brev från släkten på andra sidan muren. Det analoga samhället funkar bra om du redan vet exakt vem som är "skyldig", men är fruktansvärt ineffektivt om man vill kartlägga stora nätverk, organisationer eller åsiktsströmningar. Men nu jobbar man ju knappast bara telefon längre, utan mejl, facebook, fax, och mobiltelefoner är standardutrustning hos befolkningen.

Genom datalagringsdirektivet och polismetodutredningen får vi två mycket mera effektiva verktyg; trafikdata och positionsdata. Medan många gammelmedier fortfarande lever i förnekelsen om att detta skulle handla om fildelning kan vi get real och se vad man kan göra med dessa två finurligheter.

I början av januari var jag på antiövervakningsdemonstration i Göteborg. Den råkade sammanstråla med en support-Gaza demo på Götaplatsen. Om polisen misstänker att det säljs droger, sysslas med lite terrorism eller till och med bara förekommer ett brott som kan ge böter på denna plats, kommer de kunna göra en så kallad baststationstömning, alltså ladda ned all trafik- och positionsdata på ur basstationen till mobiltelefonmast. Genom några enkla knapptryckningar kan man alltså skapa ett fint åsiktsregister, ett snyggt sociogram och dessutom vilka nummer man sen ska lyssna på.

Hur har detta då funkat i Tyskland, där åtminstone datalagringsdirektivet har fått mogna i polisens händer? För det första har frekvensen av uppklarade brott ökat med 0,006 %. Inte så himla imponerande och knappast något som ens håller för en basal statistisk analys. Inte heller har man lyckats förminska den organiserade brottsligheten, och att förhindra terrorism går tyvärr inte genom datalagring. Varken elfte september eller London 2005 kunde förhindras genom denna lag, dock brukar Madridbombningarna ges som ett exempel på när man i efterhand lyckades ställa gärningsmän inför rätta. Effekten på det polisiära och terrorbekämpande arbetet verkar minst sagt vara begränsat.

Men konsekvenserna kan vara förödande: Vad händer när jag tänker "njaaa... jag ska nog inte demonstrera... då hamnar jag nog i något register", eller "åk inte till den stadsdelen, där bor det muslimer. givetvis är ju inte de terrorister, men man vet ju aldrig vad snuten tror om mig", eller "va? är du med i facket? stäng av telefonen, jag vill inte associeras med dig!", eller "shit... jag tror att jag har nog åkt på en könssjukdom, men det är nog inte så farligt... vill ju helst inte att vem som helst ska dra slutsatser om det".

2. Abteilung Nachrichten – Sicherstellung des Nachrichtenwesens

FRA nyttjar ju ungefär samma typ trafikdata som i både loggningslagen och den föreslagna polismetodutredningen. Dock är FRA direkt inkopplade på samverkanspunkterna och behöver inte göra ett ljud ifrån sig (förutom till hemliga domstolar) för att spela på hela (trafik)stråkorkestern. Jag har förskrivit mig på FRA (112 st.(!) blogginlägg) och orkar inte hålla inne shift i ytterligare tre bokstäver, och hänvisar därmed till arkiv och musik.

Genom den så kallade FRA-shoppen, som visserligen har blivit aningen begränsad, är syftet med denna avdelning att den ska samarbeta med en rad myndigheter. Vilket leder oss över till nästa huvudavdelning.

3. Hauptabteilung XXII (HA XXII) – „Terrorabwehr“

För att övervakningsapparater ska nå politisk legitimitet behövs en fiende. I DDR jobbade man med en abstrakt sådan som gick under beteckningen "Imperialismen" alternativt "Kapitalismen". Den bestod i konkreta former av importerade klockor från Hong-Kong (IT-hot?), Iron-Maidenskivor, "Människohandel" (att man hjälpte folk att fly), slaveri av proletariatet, och kapprustning (som verkade vara ensidig).

Terror är idag enligt Europols senaste rapport antingen islamistisk, vänsterextrem, högerextrem, separatistisk eller single-issue (enfrågeterrorism). Med andra ord ungefär lika abstrakt som i DDR.

För att motverka detta har man i Sverige en rad underavdelningar, som helst ska få sin info från FRA-shoppen. Tanken var att FOI, Inspektionen för strategiska produkter, Migrationsverket, Tullverket, osv. skulle få tillgång till denna data, vilket har begränsats genom FRA 2.0. Enligt en "hemlig lista" (allt måste givetvis vara hemligt) "uppger" statliga Aktuellt:

Den nya FRA-lagen kommer att innebära att flera myndigheter inte får ta del av signalspaningen som FRA bedriver. Enligt en hemlig lista är det Försvarets Materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Totalförsvarets forskningsinstitut, Tullverket och Inspektionen för strategiska produkter( ISP), uppger Aktuellt.

Vore det inte bättre att inte koppla in sig alls på de där samverkanspunkterna? Hörru Tolgfors? När ska du tillåta kommentarer på din blogg? Eller har du blivit utkickad från DN-kommuniké?

4. Abteilung M – Postkontrolle

Brevhemlighet och meddelarskydd funkar inte i ett kontrollsamhälle. Då FRA, datalagringsdirektivet, och polismetodutredningen tar hand om "den där databiten" är ju frågan hur man hanterar snail-mail. På EU nivå verkar det som RFID effektiviserar det mödosamma arbetet med att ånga upp brev och föra in dem i analoga register. Dock förväntar man sig att det dröjer till 2013 innan chippen blir så billiga att de kan användas i breven på ett kostnadseffektivt sätt.

Uppdatering: Jag glömde i all hast att svara på frågan om jämförelsen med Stasi funkar eller inte... well... jag lämnar det till kommentarerna eftersom min snabbresearch inte riktigt är kompetent för sådana jämförelser.

Skriven av admin den 27 januari 2009