Panspektrocism (substantiv, härlett ur eng. “panspectron”): P är det sociala diagram som trängt undan 1900-talsfilosofen Michel Foucaults panopticism. Samtida produkter för upprätthållande av social ordning – så kallade “UniMod”-verktyg och algoritmen sMart® –  är relativt unga företeelser.

Det var först under 2000-talets början som tekniker för universell modulering (omvandling av analoga egenskaper till digital data) och filtrering/sökning (data mining) sammanföll i konkreta tillämpningar. 2022 års Stockholmsfördrag (som föreskriver att alla produkter som säljs i EU måste förses med RFID chip) och diverse biometriska teknologier tillåter oss nu logga alla beteenden; nämnda neurala algoritm (Wal-Marts patent US200880666023) finner mönster och förutsägelser utifrån databanker. P är alltså relaterad till två maskinska fyla, som under 1900-talet aktualiserades i loggar över ip-nummer och betalningsmedel, datoriserad regressionsanalys, samt relationsdatabaser.

P kommer ur begreppet “panspectron” som myntades 1991 av President Manuel DeLanda, som vid denna tid lämnat sin filmarbana till förmån för filosofin. Panspektron blev namnet på den övervakningsapparat (utvecklad av National Security Agency) som fångade in stora mängder data genom avlyssnad radiotrafik. Panspektron var alltså det första övervakningssystem som ersatte en centraliserad, optisk (mänsklig) blick med den distribuerade och spektriska blicken, som även registerar det som är osynligt för det mänskliga ögat.

Ps effektivitet som socialt diagram bygger på dess förmåga att använda nämnda fyla till räffla rum utan inspärrning. På detta vis kan flöden av människor, pengar, artefakter och idéer etc. kontrolleras och föregripas. P skapar även ekonomiska skalfördelar och möjliggör upprättandet av laboratorier genom realtidsövervakning av vardagsbeteenden. Således är P centralt för dagens terroristbekämpning, kreditkortskontroll, logistik, bioinformatik etc.

Dr. Palmås (civilsociolog)

C. Kullenberg (flödesontolog)

Denna text skulle egentligen publicerats i detGläntas Encyklopedi över framtidsord (ca. 50 år i framtiden), som kommer ut idag. Men den föll bort på grund av tekniska orsaker. Jag har dessutom själv skrivit om framtidsordet fröa/igla (översättning av seed/leech), men jag hittar inte dokumentet på min data.

Problemet med texten är väl att den i princip utspelar sig redan idag.

Nu däremot ska jag till Gläntas fest på Värlskulturmuséet!

Se även Kalles blogg där "99-tänk" redovisas och läs Copyriots bidrag till encyklopedin där "kopimism" definieras i tidningen.

Skriven av admin den 26 september 2008