Belgien. Oh, väktare av Europeisk rättssäkerhet! Vi tackar er för följande TV-inslag, som överträffar den sammanlagda granskning vår regimvänliga och okritiska television sammanlagt har förmått producera.

Europadomstolen nästa!

Skriven av admin den 22 juni 2008