{.aligncenter width="155" height="219"}

Det finns två typer av konferenser som jag finner stor glädje i att åka på - akademiska och hacktivistiska. Det optimala vore om dessa två genrer kunde hitta ännu fler beröringsytor med varandra, något som civilsociologerna Palmås och Busch har talat om länge.

Jag har tidigare rapporterat från hackerkonferensernas årliga megaevent, Chaos Communication Congress, där jag även gav ett treminuters Lightning Talk. Formatet på CCC är helt klart lite galet stort. Bara min treminuterspresentation, som var ett av kanske femton föredrag, hade en publik på kanske 200 personer, och för varje längre talare var det helt smockfullt, och att man fick trängas på golvet om man inte kom i tid.

Att sammanfatta allt som sades på CCC är inte möjligt, men jag bloggade om RFID, tidig mobilisering kring Telekompaketet via La Quadrature du Net, övervakade dividueller, panspektrocism och sociogram, nätpolitikens molekylstruktur, Andrej Holm och Datenschutz. Som ni märker är CCC en viktig plats där nätpolitiska projekt föds och promotas, och vill man vara tidigt ute i vad som är på gång rekommenderas ett besök.

En annan konferens ordnas av Forskningsavdelningen i Malmö nu till helgen. Eventet har ett helt annat format än de stora konferenserna. Några rubriker:

  • host workshop on lockpicking, Arduino, radio, soundsystems, and more.
  • art building table: remix old electronics
  • learn about FRA legislation, IPRED, Internet and surveillance

Eventet är dessutom gratis och man bjuds till och med på mat och kaffe! Jag kommer att åka ned med ett gäng glada göteborgare redan i morgon för att tappa in mig på det kreativa kaosflöde som råder vid sådana här tillställningar.

En sak som inte kan underskattas i hacktivistiska sammanhang är att de utgör en enormt konkret manifestering av nätpolitik. Man behöver inte alls vara teknisk för att se hur en annan typ av politik framträder, en görandets politik som är mycket mera inzoomad på världens sammansättningar än vad politik i parlament någonsin kan vara. Medan den traditionella politiken jobbar med legalistiska överkodningar, ex. FRA-lagen eller IPRED, så är hacktivismens politik omkodande och deterritorialiserande. Exempelvis IPREDATOR är ett initiativ som kastar omkull den legalistiska överkodningen, får den att glida iväg och bli ineffektiv och monstruös.

Ett annat initiativ är Hadopi-routern i Frankrike. Genom att ge sig in i en befintlig infrastruktur av WiFi-nätverk gör den själva avstängningen och kontrollen av människors internetabonnemang juridiskt omöjlig.

Förutom den omkodande politiken, finns en annan aspekt av hacktivismen som har potential. Den är i huvudsak kunskapsdelande till sitt uttryck, både genom exempelvis öppen källkod och infrastruktur, men även genom att events och konferenser ofta är pedagogiska. Man kan till och med hacka atmosfären!

Skriven av admin den 10 juli 2009