Mitt avhandlingsprojekt, som bland annat handlar om SOM-insitutet, har blivit del i rättegången. Just nu ges ingen fullständig referens i förhöret, men kanske är det denna rapport man hänvisar till. Samma rapport säger dock (sid 30):

När det gäller att se film på bio så är det mer än dubbelt så stor andel av nedladdarna som gör det ofta än det är bland övriga. Även när det gäller att se film på olika typer av TV-kanaler är det en viss skillnad men den är mindre än för övriga visningsfönster. 

Forskning i rättegångar verkar vara ett spektakel av rang...
Skriven av admin den 25 februari 2009