Ytterligare en infallsvinkel på varför DN publicerade den numera berömda PR-artikeln kan man finna i den containerteoretiska sociologin. Visserligen har Christian Engström den mest uppenbara; att de missade årets scoop och såg först FRA-skalvet efter det att en helsidesannons hade satts i den egna tidningen.

Men jag ska titta ut ur de dammiga hyllorna här på centralbiblioteket i Göteborg med en klassisk föreläsning av Torgny T. Segerstedtfrån 1980 med titeln Ordens makt över verkligheten (full referens) och se hur vi kan förstå detta mediesociologiskt. 

De nya instrumenten har blivit viktiga redskap och vägar för samfärldseln av sociala normer. Därför har helt naturligt makten över dessa vägar och instrument, dvs kontrollen över massmedia, blivit av största betydelse i ett industrialiserat, modernt samhälle. Det är om man har den kontrollen som man har förutsättnignarna för att bli en effektiv normkälla. (10-11).

I Durkheimiansk anda tänker sig Segerstedt att sociala normer utöver ett tryck på oss och tvingar in oss i vissa beteenden och tankemönster. Segerstedts begreppsapparat normkälla-normtalare-normsystem är bekant ända från 1944 och boken Ordens makt (som jag snart ska sätta tänderna i). Hur som helst är det ett ganska trivialt påstående att säga att den som har kontroll över våra mediekanaler, och 1980 var ju de dominerande press, radio och tv, även har kontroll över normsystemet. Segerstedt gillade att resa över till Amerika och han skriver "Redan är egna terminaler tydligen något ganska vanligt i amerikanska hem (11)".

Men vem ska då ha kontrollen över dessa normkällor?:

Det är nästan omöjligt för gemene man [sic] att avgöra om talaren i TV, som analyserar situtationen i Indokina, Nicaragua, osv, har några kvalifikationer för sin verksamhet - ofta kanske vi inte ens ifrågasätter dem. Det politiska tomrummet ger likaledes upphov till den idéernas eller normkällornas svarta marknad som Stig Strömholm beskriver. (14)

Experter såklart! "Gemene man" är ju oförmögen att förhålla sig kritisk mot vad som sägs på TV. "Han" (vad hände med "hon") är inte kvalificerad att bedöma journalistens expertis. Det är här den "svarta marknaden" träder in på arenan. En riktig smittohärd för konstiga idéer som kan bryta samhällsordningen:

Det är småtidningarnas, väggtidningarnas och torgmötenas marknad. På sextiotalet var det först och främst politiska frågor av Vietnam-typen med FNL, men nur har intresset glidit över till kärnkrafts- och miljöfrågor. Det är visst inte utan makt - det var sådana oidentifierbara grupper som stoppade eller fördröjde DNA-laboratoriets byggande i Uppsala. De nya normkällorna sker ge ord bestämt innehåll och därmed styra våra handlingar och bygga upp både vår verklighetsbild och våra personligheter. Det stora problemet är om vi genom dem ska få en ny världsbild! (14)

Det är *host* bloggarna, wiki-sidorna, IRC-kanalerna och onlineforumen (fora?) som skapar denna "marknad". För det måste ju vara en marknad med massa PR-pengar i bakgrunden right? 1980 vet vi alla vad som händer. Miljörörelsen börjar diskutera idéer om att det kanske vore en poäng att tänka lite på naturen. Ett år senare grundas Miljöpartiet. Dessa "oidentifierbara grupper" råkade protestera mot ett DNA-labb i Uppsala vilket Segerstedt retade upp sig på. Men det värsta av allt är att dessa underjordiska normkällor verkar "ge ord bestämt innehåll och därmed styra våra handlingar". Ja, det kan till och med vara så att de ger en helt ny världsbild...

Nu tycker jag att Segerstedt lägger lite väl mycket kraft i vad det innebär att vara en idéspridande normkälla. Gabriel de Tarde hade en mycket mer nyanserad bild, som inkluderade att idéer förändrades, förflyttades och till och med muterade. Dock ansåg även han att varje nytt medium på ett radikalt sätt kunde förändra villkoren för hur idéer smittade. Men att tro att det räcker att ockupera en TV-station räcker inte. Att tro att man kan ockupera internet är hybris...

Skriven av admin den 02 mars 2009