DN-debatt, som för en gångs skull inte var DN-kommuniké, skriver jag tillsammans med tolv andra forskare under en artikel som har författats av Mark Klamberg. Tack vare hans juridiska kompetens och grävande bör det nu inte längre vara så svårt ens för allianspolitiker att fatta det som vi har fattat länge: FRA-lagen innebär rent tekniskt, faktiskt, objektivt, as a matter of fact, inget annat än, uteslutande att vi ska bli utsatta för EN MASSÖVERVAKNING.

Detta kallas i artikeln för sociogram. Jag och Kalle kallar det för universell modulering, meta-data och panspektrocism.

Mark har publicerat en lista med alla författares kontaktuppgifter. Som undertecknare ställer jag givetvis upp på en intervju från alla typer av medier. (Proletären var ju väldigt lyckad, höger-vänster, who cares now).

De som redan hunnit blogga, vilket endast bör vara förskalvet till en ny storskalig bävning: Hax (kallar det för en totalsågning), Christian Engström (tar upp sociogram), Klamberg, Rick Falkvinge (om sociogram), Copyriot (som alltid är ett steg före!), Kalle (kommer ut som civilingenjör genom att även han underteckna artikeln (dock är det inte första gången - jag minns ringen på TAP!)).

Detta kommer förhoppningsvis styra debatten till nya och mera nyktra dimensioner. Nedan följer ett pressmeddelande:


Tunga akademiker på DN Debatt:

FRA-lagen möjliggör massiv kartläggning av oskyldiga

FRA-lagen öppnar för kartläggning av oskyldiga individer i en aldrig tidigare skådad omfattning. Varje människa lämnar ständigt elektroniska fotspår efter sig, i form av kortbetalningar, webbanvändning, telefonsamtal, sms och mejl. ”Lagen är en styggelse i ett demokratiskt samhälle och måste rivas upp”, skriver 13 tunga akademiker på DN Debatt.

– Om FRA-lagen tillåts träda i kraft så kommer FRA, via automatiserad granskning av enskildas mejl, sms, och telefoni, kunna kartlägga mönster som ingående beskriver vilka typer av personer vi är, säger Mark Klamberg, doktorand i juridik vid Stockholms universitet och en av 13 undertecknare av debattartikeln i Dagens Nyheter.

Genom att löpande kartlägga våra kommunikationsmönster kommer FRA att successivt skapa alltmer detaljerade ”sociogram” – diagram som visar relationer mellan individer, organisationer, hemsidor och så vidare. Resultatet blir en enorm databas där man enkelt kan uttolka enskilda individers sociala nätverk, maktställning, åsikter och annan personlig information.

De ”kommunikationsflöden” eller ”trafikmönster” som FRA vill granska kan ge en kusligt detaljerad bild av grupper och individer, utan att innehållet i enskilda meddelanden behöver läsas eller avlyssnas. Krypterade data blir därmed ett överkomligt problem för FRA – kunskap om avsändare, mottagare, tidpunkt för och typ av kommunikation räcker för att skapa detaljerade sociogram.

Förhoppningarna om att denna teknik ska förhindra terrorism är kraftigt överdriven, skriver författarna av debattartikeln i Dagens Nyheter. De stödjer sig bland annat på en rapport från Storbritanniens underrättelsetjänst MI5, vars slutsats är att de som blir terrorister inte följer någon urskiljbar demografisk profil.

Medan den kunnige terroristen vet hur man döljer sina spår, står den vanlige medborgaren hjälplös. Med en kraftfull dator och rätt analysverktyg kan FRA urskilja bögparet, datahackern, den gömda flyktingen, bidragsfuskaren, högerextremisten och den anarkistiska proffsdemonstranten.

– En till synes harmlös och automatiserad datainsamling kan förvandlas till en fullständigt hårresande kartläggning av våra liv. Av erfarenhet från bland annat IB-affären vet vi att sådan kunskap ofta både misstolkas och missbrukas, säger Mark Klamberg.

Läs hela debattartikeln här (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=823492).

För vidare information kontakta någon av undertecknarna:

Mark Klamberg, doktorand juridik, Stockholms universitet
Mobil. +46(0)706292957
E-post: mark.klamberg at juridicum.su.se

Mikael Nilsson, doktorand datalogi, Kungliga Tekniska Högskolan
Mobil. +46(0)730280821
E-post: mikael at nilsson.name

Anna Petersson, doktorand matematik, Uppsala universitet
E-post: anna at math.uu.se

Peter Seipel, professor emeritus rättsinformatik, Stockholms universitet
E-post: peter.seipel at juridicum.su.se

Janne Flyghed, professor kriminologi, Stockholms universitet
Tel. +46(0)816 26 09
E-post: janne.flyghed at criminology.su.se

Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, Stockholms universitet
E-post: cecilia.magnussonsjoberg at juridicum.su.se

Daniel Thorburn, professor i statistik, Statistiska institutionen, Stockholms universitet
E-post: daniel.thorburn at stat.su.se

Jussi Karlgren, docent språkteknologi, Swedish Institute of Computer Science
Tel. +46(0)703142564
E-post: jussi at sics.se

Marcus Bylund, doktor i data- och systemvetenskap inriktning personlig integritet, Swedish Institute of Computer Science
Tel. +46(0)70-6615460
E-post: bylund at sics.se

Karl Palmås, civilingenjör och doktor i sociologi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Mobil. 073-371 61 06
E-post: karl.palmas at handels.gu.se

Christopher Kullenberg, doktorand vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Tel. +46(0)317865559
Mobil. +46(0)735083022
E-post: christopher.kullenberg at theorysc.gu.se

Pär Ström, civilingenjör och författare, integritetsombudsman, Tankesmedjan Den Nya Välfärden
Mobil. +46(0)709 69 94 11
E-post: par.strom at dnv.se

Johan Westerholm, kapten, reservofficerare underrättelsetjänst, rådgivare Greycat
E-post: johan.westerholm at greycat.se

Uppdatering: SvD, Expressen

Skriven av admin den 03 september 2008