Internets & offentligheten. Tidningar på nätet befinner sig i en spännande medieteknisk förvandling. Det senaste är de så kallade ping-tjänsterna som kopplar samman den så kallade "bloggosfären" med traditionella tidningar (exempelvis Twingly). Dock vet jag inte om den geometriska figuren "sfär" är särskilt passande. Det finns ju faktiskt något som heter hypertext nuförtiden, som knappast bryr sig om insidan eller utsidan av en sfär.

Hursomhelst. I dagensSvD argumenterar doktoranden Mattias Hessérus att "klickjournalistiken" håller på att urholka den tolkande, fördjupande och argumenterande journalistiken till förmån för "chockrubriker". Detta motiverar han med den forskningstradion som inom medie- och kommunikationsvetenskapen brukar kallas för "uses and gratification research" (för ovanlighetens skull pekar länken mot en kass Wikipediasida, de brukar ju annars vara utmärkta). Nåväl, inom denna tradition har man ofta placerat morgontidningen som ett fördjupande medium som ger oss information om omvärlden och som kommenterar politiken och andra offentliga spörsmål. Däremot televisionen och kvällstidningarna har främst tillfredsställt våra behov av underhållning och förströelse. Jag personligen tror inte att man kan göra så enkla uppdelningar, men jag vill inte avfärda denna typ av forskning.

Hessérus, däremot, gör en ganska oreflekterad tolkning av dessa forskningsresultat. Visst, kvällstidningar så som Aftonbladet, kanske innehåller underhållningsjournalistik. Men vad som går helt förbil är den hypertextalitet som Internet tillåter. Även om de nya ping-tjänsterna "styr" bloggosfären i någon mån, så innehåller ofta kommentarerna till den nya formen för journalistik just den fördjupning som vanliga papperstidningar inte kan producera. Blogginlägg länkar vidare till Wikipediasidor, som länkar... som länkar...

Det är klart att vi slösurfar... men vi intensivsurfar också! Och när vi intensivsurfar bjuder Internet på en lång mer fördjupande kunskap, och en radikalt större interaktivitet än vad de gamla massmedierna någonsin kunde erbjuda.

Om Hessérus läser detta har han redan falsifierat sin tes.

Skriven av admin den 16 januari 2008