Finkultur. Översättningar är i princip omöjliga när språket självt står för analysen och abstraktionerna. Därför brukar man ibland ange centrala ord på originalspråk, exempelvis i Heideggeröversättningarna. Med lite ansträngning brukar man dock fatta what is lost in translation även i den tyngsta av filosofiska texter.

Men nu får det vara nog! Basshunters verk "Boten Anna" har översatts till engelska med titeln "Now you're gone",med en mindre katastrof som resultat. Originalversionen var det bästa som hänt sedan Kraftwerks "Computerliebe" för att fånga den datormedierade kärlekens existentialer. Den klassiska raden "Ich weiss nicht was zu tun, ich brauch' ein Rendezvous" fick stiga åt sidan för följande intermezzo:

"Då kom den dagen, jag inte trodde fanns,
Det satte verkligen kanalen ur balans.
Jag trodde aldrig att jag hade så fel,
Men när Anna skrev och sa:
"Jag är ingen bot, jag är en väldigt, väldigt vacker tjej"
Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig
Men det finns inget som behöver förklaras.
För I mina ögon är hon alltid en bot."

Problematiseringen mellan människa och maskin är långt mera radikal än i Kraftwerks modernistiska camp-projekt, även om låten Computerwelt visserligen innehåller en rejäl dos kontrollsamhälleshypotes. Men "Boten Anna" låter interaktionen mellan posthumanistiska subjekt stå i förgrunden, och den reverserade Turing-testproblematiken blir den springande punkten i undersökningen. Det teknologiska fin du millénairebegäret förväxlar en riktig person med en bot. En kärlek som baseras på beundran, och där ontologisk trygghet utvecklar sig mellan det tänkta subjektet och den falska boten. Ingen spammar kanalenoch livet är enkelt och säkert. Den dag som Anna avslöjar att hon egentligen är ett medvetande i en mänsklig kropp så kollapsar världen. De köttsliga begärsstrukturernas begränsningar utesluter framtida förhållanden eftersom "mannen" bakom skärmen inte är tillräckligt snygg. Men med en god portion självbedrägeri reterritorialiserar mannen bakom skärmen situationen, och ser återigen bara denna bot.

Men allt detta går förlorat i den engelska versionen, som nu lanseras med en porrchock som lockbete. Texten går istället:

"Now you're gone,

I realize my love for you was strong.

And I miss you here that you're gone.

I have been waiting here by the phone,

with your picture hanging on the wall."

Inte bara är texten totalt intetsägande, utan dessutom har den mage att räkna upp gammelmedier som subjektets proteser. Vem sitter och väntar vid en telefon nuförtiden? Telefonen har man i fickan och möjligtvis väntar man på ett samtal. Och vem sitter och glor på ett fotografi som hänger på väggen? Wake up! Man spanar möjligtvis in någons fotoalbum på Facebook eller stirrar på miniatyrbilden i någon av alla dessa meningslösa chattklienter. Basshunter fattade detta när han skrev Boten Anna, men tyvärr är allt detta förlorat... som bits and bytes i en fiberkabel...

Skriven av admin den 10 januari 2008