Utan att vara medveten om det, orsakades den första delen i denna spontana serie av en felskrivning där "självförsvar" blev "själförsvar". Eftersom jag är en stark förespråkare för felstavningars möjliga förändringspotential, måste jag nu stå upp för min åsikt och ge en definition på vad själförsvar kan vara för något.

Vid närmare eftertanke är det kanske inte så dumt i alla fall att tala om ett internetsjälens försvar. Men då måste man först och främst göra upp med en filosofisk och teologisk vanföreställning – att själen och själar skulle vara immateriella och tidsmässigt eviga.

För att konkretisera får jag lov att citera mig själv från vad jag sade i DN om telekompaketet:

  • Om det genomförs i sin mest extrema form – så som föreslaget – så förvandlar det internet till ett slags kabel-tv. Då får vi ett företags- och tjänsteleveransnät som kringskär tanken om den öppna arkitektur som finns på internet; internet blir en konsumtionsplats snarare än en offentlig plats.

Alltså. Det finns en mängd visioner om hur internet ska se ut i framtiden. Vissa vill att det ska vara "mejl, skajp och youtube". Men sedan 1999, minst, har de flesta vant sig vid att internet är en öppen plattform, där IP-protokollet fungerar som en förenande men icke-totaliserande logik.

Själen ligger alltså inte på ett andligt eller idémässigt plan. Snarare handlar det om de möjliga sammasättningar som kan manifesteras på ett oerhört konkret sätt. Åtminstone två konkurrerande möjligheter ligger framför oss: den medborgerliga offentligheten eller konsumtionsplatsen. Den förra kanske inte har full respekt för upphovsrätt eller politisk korrekthet, men den senare har ingen som helst förståelse för att datorer ska kunna koppla ihop sig som vi vill, att vi ska kunna skriva och kommunicera fritt.

Försvaret av den öppna arkitekturen är således inte bara en teknisk fråga. Det är en medborgerlig och själslig fråga. En fråga som är värd att försvara!

Skriven av admin den 17 april 2009