Jag hittade sigmaformeln såsom den användes i de första Gallupundersökningarna för att beräkna "felmarginaler" i kvoturval. I Sven O. Blomquists text Om opinionsundersökningarnas metoder från 1950. Att detta ej räknas som äkta felmarginaler, vilka förutsätter sannolikhetsurval, är oerhört spännande kring 1950.

Nu hitta miniräknare...

Uppdatering Jag fattar inte hur man skriver ut ovanstående formel i LaTeX. 3 sigma = 3 sqrt{p q over n} ger massa error, men ser ok ut i en kompilerad form.

Skriven av admin den 30 oktober 2011