Seminarium. På tisdag den 6 Maj har jag blivit inbjuden att tala om "Makt och motstånd i den digitala tidsåldern" på Tema-T i Linköping (se seminarieschema här).

Dels kommer jag tala om relationen mellan sociala diagram och maskiniska fyla (ett fylum, flera fyla?), genom begreppet panspectrocism, som jag och Karl jobbar med för tillfället. I icke-deleuzianska termer innebär detta att jag tänker relatera olika samhälls- och organiseringsformer av makt till de inneboende kapaciteter som nya teknologier bär med sig. På så sätt hoppas jag kunna mappa vissa centrala förhållanden mellan teknik och makt, som manifesterar sig i många konkreta exempel, från FRA, Wal-Mart, Burma, iPods och forensiska vetenskaper till Facebook och mobiltelefoner.

Syftet är att gå bortom den klassiska uppdelningen mellan "big brother" (staten) och "little sisters" (företag), som bland annat föreslogs av Dennis Töllborg på ett tidigare seminarium som vi anordnade här i Götet. Maskiniska fyla, som betecknar det abstrakta "släktskap" som finns mellan variationer av teknologier, ser inte denna uppdelning. Data-mining, GPS och klustrade superdatorer kan användas av en multitude av aktörer. Frågan är istället hur dessa effektueras i konkreta assemblage (sorry för att jag hela tiden faller tillbaka på Deleuze & Guattaribegrepp, men de funkar som mina redskap för att pressa fram nya tankar om hur man kan förstå dessa samband). Alltså, med andra ord; om vi förstår både teknologier och samhällsformer på ett abstrakt sätt först, och sedan ser hur dessa byggs samman (assemble, assemblage, agencement), så kan vi mappa hur olika heterogena händelser hänger ihop. Vissa kallar denna approach för sociologi, andra för empirisk filosofi, och kritiker kallar det ibland "luddig metafysik". Oavsett vilket vi väljer så loggas världen hela tiden, för bra saker och kanske för dåliga. Att förstå dessa nya teknologier är en viktig uppgift för samhällsvetenskaperna!

Skriven av admin den 02 maj 2008