Och nu ännu mera bibliometri. Swepubs databas innehåller via API-funktionenuppgifter om forskares institutionstillhörighet. En kollega ringde för ett par veckor sedan och påpekade att detta skulle kunna användas för att studera bland annat disciplin- och fakultetsgränser i relation till den faktiska forskningen som bedrivs.

Två personer som samförfattar en artikel kan ju sägas samarbeta. Om de gör det över disciplingränser kallar vi det för inter/tvär/disciplinär/vetenskap, beroende på perspektiv. Fördelen med den monadologiska nivån är att vi varken behöver göra avkall på den kvaliativa mikronivån eller den aggregerade makronivån. Vi kan zooma in och ut.

Med Skript A (se nedan) hämtade jag alla artiklar som publicerats på Göteborgs universitet 2015-16. Sedan genererade jag en visualiserbar nätverksfil med Skript B. Därefter gjorde jag några justeringar i Gephi: Jag tog bort alla institutioner förutom de som ryms inom samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet. Sedan sorterade jag ut alla ensamförfattare och inkluderade bara artiklar med minst två författare.

Med lite färger och annat visuellt förtydligande får vi en bilds som vi kan ta fram i en helhet som en pdf. Här klustrar sig forskargrupperna ungefär så här:

Screenshot from 2016-01-18
22:28:33{.alignnone .size-full .wp-image-3511 width="866" height="428"}

Ett typiskt göteborgskluster: Statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

Eller:

Screenshot from 2016-01-18
22:30:33{.alignnone .size-full .wp-image-3512 width="407" height="447"}

Överskridande av fakultetsgränser. Bra jobbat!

Eller:

Screenshot from 2016-01-18
22:33:15{.alignnone .size-full .wp-image-3513 width="378" height="586"}

Min egen forskningsmiljö. Inte superbra. (till mitt försvar måste jag tillägga att Tillämpad IT inte är med i datamängden som jag samarbetar med).

Om någon vill laborera med visualiseringarna går Gephi-filen att ladda ned här.

Nu vet jag inte riktigt vad detta leder någonstans eller hur det kan göras mera överskådligt. Förslag?

// Bilagor (Python3)

Skript A

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="python"} from urllib.request import urlopen

counter = 1

while True:

while counter < 50000: url = 'http://libris.kb.se/xsearch?d=swepub&q=%C3%A5r%3a%282015%29&hitlist&q=l%C3%A4ros%C3%A4te%3agu&f=ext&spell=true&hist=true&n=200&start=' + str(counter) print ("Fetching: " + url) data = urlopen(url).read() #f not data.find(b'"identifier"') >= 0: # print("No more records!") # break with open(str(counter) + ".xml", "wb") as outputfile: print("Writing file...") outputfile.write(data) counter += 200

*Skript B*

``` {.EnlighterJSRAW data-enlighter-language="python"}
from os import listdir
from lxml import etree as ET
from gexf import *
from itertools import combinations
#import xml.etree.ElementTree as ET #Use this if you don't have lxml installed

# Open up a gexf file
gexf = Gexf("Author-Institution network", "GU")
graph = gexf.addGraph("undirected", "static", "Swepub network")
attribute_node = graph.addNodeAttribute("University", "default_value", "string")
attribute_nodetwo = graph.addNodeAttribute("Institution", "default_value", "string")

records = 0 # Just a counter for control
therecords = [] # A list for storing many dictionaries created in the loop below

# The loop for extracting author/institution from the xml-files
for filename in listdir("GUYear2015N47761Searched20160110/"):
  with open("GUYear2015N47761Searched20160110/" + filename) as currentFile:
    tree = ET.parse(currentFile)
    root = tree.getroot()

    for child in root[0]:
      records += 1 #Add to counter above
      #print("-" * 10)
      coauthors = {}
      for c in child: #This iterates over the records
        if c.get("tag") == "100": # The 100 Value is first author
          authorlist = []
          for value in c:
            if value.get("code") == "a": # a is author name
              author = value.text
              #print(author)
            elif value.get("code") == "u": # u is institution
              #print(value.text)
              institution = value.text
              #print(institution)
              coauthors.update({author: institution})

        elif c.get("tag") == "700": # The 700 value is authors
          for value in c:
            if value.get("code") == "a":
              author = value.text
              #print(author)
            elif value.get("code") == "u":
              #print(value.text)
              institution = value.text
              #print(institution)
              coauthors.update({author: institution})

      therecords.append(coauthors) # Add each dictionary to the list above

#this removes only EXACT duplicate dictionaries from therecords list
#Possible false negative: Two articles may have identical groups of authors
seen = set()
therecordsdeduplicated = []
for d in therecords:
  t = tuple(d.items())
  if t not in seen:
    seen.add(t)
    therecordsdeduplicated.append(d)

#this creates a list which can be used to create edges
edges = []
coauthorcounter = 0 #just a counter
for t in therecordsdeduplicated:
  if len(t) > 1: #This removes single author articles, only more than one authors are allowed
    coauthorcounter += 1 # counts the number of articles with minimum 2 authors
    #print("--")
    #print(len(t))
    edgelist = []
    for key, value in t.items():
      coauthoredge = list(combinations(t, 2)) #This function calculates all possible relations between authors of an article.
      for c in coauthoredge:
        edgelist.append(c)
      newvalue = value.split(', ')
      n = graph.addNode(key, key)
      try:
        print(newvalue[0])
        n.addAttribute(attribute_node, newvalue[0])
      except IndexError:
        print("nothing here...")
      try:
        print(newvalue[1])
        n.addAttribute(attribute_nodetwo, newvalue[1])
      except IndexError:
        print("nothing here...")


      #graph.addNode(value, value) #This adds the Institutions as nodes
    edges.append(edgelist)
    #print(edgelist)

#this creates a list of edges then enumerates it and creates edges
authoredges = []
for e in edges:
  for ee in e:
    #print(ee)
    authoredges.append(ee)

for enumer, e in enumerate(authoredges):
  #print(enumer, e[0], e[1])
  graph.addEdge(enumer, e[0], e[1])


# Print some meta-data
print("There are " + str(records) + " records")
print("There are " + str(coauthorcounter) + " co-authored articles (more than 1 author)\n")

#write file
gexf_file = open("coauthors.gexf", "wb")
gexf.write(gexf_file)
Skriven av admin den 18 januari 2016