{.aligncenter width="202" height="277"}

Idag blir Resistance Studies Reader 2008 tillgänglig i tryckt version. Läs mer på rsmag.org. Innehållet utgörs av samtliga artiklar från magasinets första år som webbupplaga och bör vara intressant läsning för den som forskar/bedriver/tycker-och-tänker om motstånd och samhällsförändringar.

Boken finns även som gratis pdf och är utgiven med en Creative Commonslicens som tillåter all kopiering för icke-kommersiella ändamål. Kopiera (besinningslöst)!

I egenskap av redaktör tillsammans med Londonbaserade Jakob Lehne är jag inte i någon lämplig position att recensera själva innehållet, men hoppas på att det dyker upp en och annan kommentar i bloggosfären.

Tilläggas bör även att själva tryckningen sker till självkostnadspris (8,49 Euro + frakt). Därför skickas det inte ut några recensionsexemplar till tidningsredaktioner. Å andra sidan är inte heller den traditionella recensionen särskilt relevant för denna typ av litteratur som snarare syftar till att skapa kopplingar och sammanhang än att förvandlas till en kulturell artefakt.

För några månader fick jag ett mail från en grupp i San Fransisco. De frågade om de fick kopiera upp en artikel ur magasinet för att sprida i sin läsecirkel. Detta gjorde mig väldigt glad, och tanken om att en bok, eller i det här fallet en kopierad text, skapade ett meningsfullt sammanhang på andra sidan jorden utan att en krona hade investerats är ganska fascinerande. Just därför manar jag till kopiering och snälla fråga inte om lov innan! (detta gäller även allt som skrivs på denna blogg).

Beställa kan man göra här via print-on-demandtjänsten lulu.com. (Dock är det fullt tillåtet att trycka i eget tryckeri eller någon annan stans, för icke-kommersiella ändamål).

Uppdatering: Sist men inte minst, stort tack till John Petersson för omslagsbilden. Oerhört lyckad!

Skriven av admin den 09 september 2009