DN Debatt ger inte repliker på repliker, så istället kommer vårt svar till Tolgfors på Newsmill. Mark är verkligen outröttlig!

I huvudsak släpper vi inte sociogramtanken utan sätter den i relation till begreppet "trafikanalys" som förekommer frekvent i FRA-lagen. Men för att det ska underkänna lagen, gäller det att gå från flöden till individer, något som har diskuterats friskt här på Intensifier. Jag tror att vi har ett mycket bra argument:

Det är viktigt att påpeka att analys av trafikmönster inte faller under lagens definition av inriktning på en fysisk person. Tvärtom utgör denna analys själva förutsättningen för att kunna hitta de personer och organisationer som står för de spaningsmål man vill inrikta sig mot.

Även om trafikdata utgör en ytterst liten del av det totala trafikflödet, kan man genom dataanalys av detta material utläsa detaljer om många enskilda individers politiska åsikter, hälsotillstånd, religion, sexuell läggning, sociala nätverk eller annan känslig information. Detta måste även Tolgfors inse. Det är därför av yttersta vikt att FRAs möjligheter till insamling av trafikdata begränsas i lag

Men... vi nöjer oss inte här. Snart är det tisdag, och bävningen har bara börjat!

Skriven av admin den 12 september 2008