De olympiska spelen i Kina kommer att bli intressant ur ett motstånds- och human rightsperspektiv. En totalitär stat måste ju se bra ut i medierna samtidigt som det gäller att begränsa protesterna i så hög utsträckning som möjligt, men helst utan att visa upp sina repressiva vapen. Därför har man räfflat stadsrummet genom att skapa speciella zoner där man får protestera två veckor innan invigningen.

Denna typ av reterritorialisering är inte specifikt kinesisk, utan så jobbade man även i Salt Lake City och i Athen.

Det finns dock en motsättning, som jag skriver på Resistance Studies, i det att Internet har 253 miljoner kinesiska användare. Dessa lever dock i ett FRAigt tillstånd med stark övervakning och gyllene sköldar som försöker göra ett intranet av internets. Men nätet läcker alltid och skölden viker, något vi brukar benämna för the cutting edges of deterritorialization. Alla sammansättningar (assemblages) har sådana, även om de ibland kan vara förtätade på vissa nivåer och mera öppna på andra. Det kinesiska intranets slungas hela tiden mot becoming-internets, varje gång en krypterad tunnel öppnas, varje gång en anonymiseringstjänst används.

Två sammansättningar: Tre parker för demonstrationer, ett nät med millioner användare. Det första är en fetare förtätning, och kräver 110 000 poliser för att sättas samman. En trög viskositet med skarpa kanter. Vapen, våld och disciplin. Men det kinesiska undermedvetna verkar vara i brownsk rörelse, och kan potentiellt resonera i det sociala med ordentlig sprängkraft. Internet kan ju i hyfsat öppna samhällen koordinera stora händelser, men går det i totalitära samhällen? Well, det får den närmsta tiden utvisa. Med FRA lössläppta i våra kablar kommer det att bli mycket enklare att dämpa demonstrationer, som idag samordnas allt mer över internet. Med lite "sökningar" i superdatorn, som i realtid letar runt i fiberkablarna, borde man kunna kartlägga varje RSVP på ett facebook event (exempelvis detta), med namn, kön och ålder på deltagarna. Det kan ju till och med vara så att någon av deltagarna har interationella kontakter. Hot utifrån! Rikets säkerhet! Terr.....

Poängen med FRA-motståndet är ju att man gillar öppenhet. Att man kan prata öppet om vilken demonstration man ska gå på, vilken religion man har eller vilket parti man är med i. Internet är ett offentligt rum som bara växer och växer, och där vi har vant oss vid att en bred politisk diskussion pågår. Det är ett territorium som måste vara slätt, inte räfflat. Den dagen vi sitter med krypterade tunnlar och försöker föra debatt har vi förlorat något väldigt viktigt och det är därför datan måste hindras från att pluggas in. En data, flera dator, ett kluster.

Resistance Studies Magazine kommer att ha en special issue om Kina i höst. Tror att den kommer att få stor impact. Den som har en artikel på gång - just let me know så jobbar vi.

Skriven av admin den 25 juli 2008