Den nyligen grundade TAP-bloggen har skrivit ett manifest. Citat:

Där innehållet för det Mänskliga undandrar sig exakt definierbarhet uppstår en moralisk och förnuftsmässig gråzon. Det posthumanistiska perspektivet utgörs av att affirmera, undersöka och utforska denna gråzon. Posthumanismen är således ingen ideologi, inget program och ingen förutbestämd synvinkel – det är i stället att betrakta som en aktivitetszon, platsen för utforskandet av ett av vårt tänkandes viktigaste begrepp. Det posthumanistiska perspektivet bestäms av det objekt det tillämpas på, och av ansatsen att begreppsliggöra dessa skeenden.

Manifest är ju inte så vanliga, så därför blir jag glad över att läsa detta. Det som jag tycker är mest intressant är "aktivitetszonen", men jag skulle vilja utvidga den till att handla om mer än utforskandet av begrepp. Begrepp är viktiga, och kanske det som vi posthumanist-humanister gör bäst. Men aktivitet är mer än så, det innebär även att intervenera. De gråzoner som öppnas upp är inte bara intressanta, utan även potentiella action-spaces.

Låt mig ge några exempel:

För övrigt anser jag att affirmationen av gråzonerna är mera produktiv än negationer. Dock är jag lite skeptisk till fomuleringen "innehållet för det Mänskliga undandrar sig exakt definierbarhet". Det kan vara en anti-Lacan som triggas hos mig, men bortsett från detta - är det inte så att innehållet för det Mänskliga befinner sig i ett kaotiskt överflöd som snarare är överdefinierat? Visserligen är det väl så att en kaotisk multiplicitet undandrar sig det exakta, men still. FRA har ditt sociogram, VISA ditt köpbeteende och Last.FM din musiksmak. Tre exakta definitioner. Dividuellt.

Skriven av admin den 22 november 2008