Piratpartiet lanserar siten sharingiscaring.nu som man kan läsa om i Metro, en kampanj för att få människor att ge blod när innan det krisar i blodcentralerna. Den är intressant på minst två sätt. För det första är den ett försök att vidga innebörden av begreppet Sharing is Caring! som ju har blivit ett slagord inom "fildelningsrörelsen" (vilka denna består av kan man ju fråga sig). Men det som är ännu mera intressant är den teoretiska manöver som kampanjen gör:

Därför startar nu kampanjen "Sharing is Caring 4.5" som syftar att med detta digitala koncept lösa ett problem IRL. Alla pirater som skriver under på devisen om det omsorgsfulla delandet uppmanas nu: "Upp till bevis!"

Att transponera koncept ur en datorkontext och sätta in den i en icke-datorsituation är hemsk intressant. Fildelning har ju lett till insikten att det som kan reproduceras i oändlighet tappar värde som exemplarförsäljning, men omförhandlar hela tiden sitt värde som meningsskapande händelse/sammanhang. När det gäller blod har vi inte ett oändligt överskott, men våra kroppar är goda kopieringsmaskiner och vi kan donera en liten del. Kopiorna har i sig inget värde endast som överskott (nån biolog får gärna rätta mig), men som donation kan de ha ett mycket stort värde för någon som är sjuk.

Jag ser även att en imitative ray möjligen har träffat de som ligger bakom siten: "Iglar eller fröar du? - Ge blod". Dessa två begrepp tycker jag är intressanta och jag har jobbat en del med att formulara dem, bland annat på bevarainternet.se. När jag söker igenom min blogg inser jag att jag inte har lagt upp texten från förra Gläntanumret som jag skrev. Shame on me for not sharing! Jag hittade dock dokumentet på min hårddatum:

Fröa (verb, urspr. eng. seeding; motsats till igla fr. eng. leeching): Att fröa blev ett centralt begrepp inom  fildelningskulturen och betecknar förhållandet mellan hur mycket man laddar ned hur mycket man delar med sig. Aktualiserades under 2001 när det så kallade bittorrent-protokollet lanserades som en alternativ teknik till befintliga fildelningstjänster. Genom att stycka upp och sprida ut filerna i ett distribuerat nätverk där varje nedladdare (igel) samtidigt förvandlades till en uppladdare (fröare) främjade bittorrenttekniken en jämn fördelning av bandbredd, och delningen blev därmed mindre känslig för om en enskild dator skulle kopplas ned. Nackdelen var dock att om fördelningen mellan de som agerade som iglar var större än de som fröade så kom den samlade svärmen kring en viss fil att gradvis minska för att till slut stanna upp helt. Att vara en god fröare innebär att man låter sin dator stå påslagen under flera veckor och dela ut musik, filmer och andra filer. Om man däremot av olika anledningar beter sig som en igel ser man till att genast stänga ned fildelningsklienten efter hämtad fil. Populariteten för bittorrent medförde att dessa organiska metaforer letade sig in i nedladdningskulturens vardagsspråk, och deriverade uttryck som fortfarande finns kvar som artefakter i språket är: Seed plz!/Seed till you bleed! - "Fröa för helvete!": En uppmaning till iglar att inte stänga av bittorrentprogrammet utan dela med sig. Leecher n00b! - "nybörjarigel!": Pejorativt uttryck riktat till någon som konsekvent laddar ned mer än hon/han laddar upp.

I och med att kapaciteten för bandbredd och lagringsmedier under det andra decenniet av tvåtusentalet eliminerade den brist som bittorrenttekniken sökte åtgärda, har "att fröa" snarare fått en negativ konnotation, och hänvisar numera till någon som delar med sig av stora men osorterade mängder mediefiler, och på så sätt sprider ut ett oordnat överflöd vind för våg.

Den sista delen av texten är menad som en kommentar på uttrycket The files have been downloaded. Från Copyriot saxar vi:

The files have been downloaded. Digital reproducibility is a fact. The question can’t be if we should have file-sharing or not. The real alternatives are rather these two: Either we keep on forever reproducing this spectacle of for and against, or we begin thinking “after copyright”.

Det är detta jag gillar med nätpolitiken. Den befinner sig hela tiden i framkanten av en mycket större diskussion som berör social organisering (ex. katedraler och bazaarer) och här kan datortänket fungera som laboratorium för andra idéer. Sharing är inte bara ett sätt att effektivt hantera brist, genom att dela med sig av överflöd, överskott eller superöverflöd på ett öppet sätt. Det öppnar även upp för hur överflöd ska organiseras, vilket är minst lika viktigt.

Våra begär skapar ett tryck som gör att det finns ett överskott på musik, från garageband till fildelningsnätverk. Ett sätt att hantera och kastrera detta tryck är skivbolagens katedralstrukturer och exemplarförsäljning. Genom protokoll och delning kan vi (potentiellt) öppna för ett överflöd och förflytta hanteringen av överskottet mot en mera platt och användarnära upplevelse. Destratifiering.

Att förflytta denna logik över till andra områden är ett mycket intressant politiskt projekt. Därmed inte sagt att det alltid skulle vara av godo. Hursomhelst är det bara att bygga!

Skriven av admin den 27 januari 2009