För de troligtvis ganska få läsare som intresserar sig för samhällsvetenskapernas historia kan jag bjuda på en kort uppföljning om Bertil Pfannenstill.

För i tiden gick det ju lite vildare till på universiteten och professorer kunde "inkompetensförklaras". Detta hände med Pfannenstill, dock orelaterat till "tattarundersökningen" som jag skrev om i den tidigare posten. Istället skulle det delvis handla om hans bok Sociologiens grundförutsättningar.

1989 gjordes en intervju med Pfannenstill, som återfinns i boken Den svenska sociologins födelse av Bengtsson och Molander (1998). Följande citat tål att skrivas ut:

Anders Molander: Du sökte den första professuren i sociologi i Lund [ca. 1959], men Gösta Carlsson blev satt i första rummet.

Bertil Pfannenstill: Förutom Gösta Carlsson och jag sökte även Georg Karlsson och Börje Hansson tjänsten. Jag blev satt i första rummet av professor Wikman från Åbo och inkompetensförklarad av Boalt och [Torgny] Segerstedt.

Jan Bengtsson: Inkompetensförklarad?

Bertil Pfannenstill: Ja, just det. Så gjorde Uppsalafilosoferna. Jag förstår väl inte varför Segerstedt gjorde det. Han hade sagt att han inte skulle göra det. Det var för övrigt han som hade sagt att jag skulle söka professuren i Stockholm. [...] Både Wedberg och Hedenius hade inkompetensförklarat mig, och då kunde inte Segerstedt senare kompetensförklara mig. Han skrev visserligen positivt om avhandlingen på sitt sätt, medan Boalt gick till hårt angrepp, särskilt mot Sociologiens grundförutsättningar. Om den boken menade han att den blott innehöll tokigheter. Han undrade till och med om en helt normal person kunde skriva sådant larv.

Nu har jag inte hunnit läsa Sociologiens grundförutsättningar, men anledningen till att Uppsalafilosoferna tyckte att den var "larv" berodde på att den var teoretisk snarare än strikt empirisk.

Pfannenstill fick efter denna inkompetensförklaring nöja sig med att bli lärare på Folkhögskolan i Eslöv.

Skriven av admin den 05 april 2012