Teknologier evolverar i samhällen. Dessa grupperas fylum, beroende på deras body plans. De panspektriska teknologierna är: decentraliserade, sammankopplade, läs/skriv, universellt modulerandeoch konvergerande. Ovanpå det engergibaserade fylum (som är väsensskilt från det panspektriska), som Carnot-cykeln initierade, har de nu funnit en intressant användning, i detta fall i kinesiska taxi-bilar. Följande citat från SvD:

Via knapptrycket går larmet till polisen. De kan omedelbart spåra taxins exakta position genom satellitnavigatorn, gps:en, som varje bil har. Chaufförerna till Pekings 67000 taxibilar är den senaste gruppen som blivit engagerade i den rådande säkerhetsnojan. Förutom uiguriska och tibetanska "terrorister" ska Huang även hålla öronen öppna efter aktivister från Falun Gong-rörelsen. Myndigheterna klassar dem som en ond sekt

Teknologier är ju meningslösa om de inte befinner sig i ett socialt diagram. Panspektron är ett fylum som funkar olika beroende på var och när det används. I Kina jobbar man repression och paranoia. Då blir det så här:

– Med den här kan centralbordet höra allt som sägs i bilen. Om jag märker att någon pratar om självständighet för Tibet eller Östturkestan så trycker jag på den här knappen, säger Huang och pekar på en röd knapp bakom ratten.

Mikrofonen spelar in konversationen, GPS:en ger position, och "centralbordet" (brukar kallas för War Room, Centre of calculation eller oligopticon, lite beroende på hur det funkar), kan koordinera våldsmakten.

Effekten av panspektronfylumet i det här fallet är att man kan skapa ultrasnabb övervakning, som i realtid fungerar pre-emptivt (föregripande). FRA tillhör samma fylum och är ultrasnabbt (des centralbord är placerat på Lovön). Just snabbheten har gjort att olika arter av panspektriska teknologier har blivit hemskt populära i både totalitära och liberala/biopolitiska samhällen. Det nya "hotet" är nämligen ultrasnabbt. Terrorceller sägs jobba decentraliserat och utan förvarning till skillnad från ryssens långsamma mobilisering.

Jag tycker att vi ska jämföra FRA med Kina ganska mycket nu. Det finns likheter och skillnader, och att mappa var fyla uppstår och frodas är grundkurs i samhällelig ekologi! Teknologier är ju som Deleuze säger avhängiga av vilket samhälle de jobbas fram i:

Types of machines are easily matched with each type of society-not that
machines are determining, but because they express those social forms capable of generating them and using them. The old societies of sovereignty made use of simple machines-levers, pulleys, clocks; but the recent disciplinary societies equipped themselves with machines involving energy, with the passive danger of entropy and the active danger of sabotage; the societies of control operate with machines of a third type, computers, whose passive danger is jamming and whose active one is piracy and the introduction of viruses. (Deleuze 1992:6)

Är lite orolig för att FRA-debatten kan hamna i skymundan under OS. Bättre är att haka fast FRA vid OS och se till att de blir parallella stories.

Skriven av admin den 26 juli 2008