{.alignnone .size-medium .wp-image-209 .aligncenter width="300" height="225"}

Det är svårt att sammanfatta vad jag presenterade i Cardiff. Men jag ska försöka skriva färdigt mitt papper som förklarar det hela närmare. Presentationen finns somflash eller som pdf för den som är intresserad.

Men vad jag försöker förklara på bilden ovan är det fylogenetiska brott som har uppstått efter andra världskriget och som just nu är i sin mest intensiva expansion. Signalspaning, som utvecklades som ett militärt vapen, har flyttat in i våra vardagsliv och fungerar för att upprätthålla social ordning. I och med detta förskjuter man avstånd som förvandlas till handling. Alltså, genom att man övervakar allt, får man möjlighet att preemptively agera. Åtgärden kommer före brottet. Denna preemptiva (re-)territorialisering sker nu, och FRA, som var det jag snackade mest om, är bara en av flera instanser som bidrar till denna sociala förändring. Detta har även konsekvenser för offentliga rum. Vi tar ett enkelt exempel:

{.alignnone .size-medium .wp-image-210 .aligncenter width="225" height="300"}

Idag skulle jag in i den här byggnaden för att arbeta på SOAS-biblioteket. Väl inne fick jag legitimera mig och min vän James fick fylla i en blankett, som sedan knappades in i en data. Därefter fick jag följande (gula(!)) etikett som skall bäras hela tiden.

{.aligncenter .size-medium .wp-image-211 width="225" height="300"}

Därefter kommer nästa säkerhetsnivå: Biblioteket. Fram med passet och därefter ifyllande av en blankett som ger alla mina detaljer. Dubellkoll mot registret i datan för att se om jag var "clear". Därefter universell modulering. Följande IR-pass måste användas för spärrmaskinerna ska öppna sig:{.aligncenter .size-medium .wp-image-212 width="225" height="300"}

Varje level jag passerar loggas och RFID-scannas så att jag inte ska stjäla böcker. Poängen är att detta är ett mera effektivt sätt att kontrollera människor och deras beteende än denna bok som man kan låna:

{.aligncenter .size-medium .wp-image-213 width="225" height="300"}

Läs inte böcker! Studera teknologier på ett abstrakt sätt! Ungefär detta var mitt budskap på konferensen.

Men maskiniska fylum läcker. Till och med hemligstämplade handlingar på bibliotek. Trots att Apple är ett evil företag så skyfflas information in och ut genom detta vattentäta panspektron med ljusets hastighet via min iPhone, som även har GPS-taggat mina bilder så att FRA i sin tur kan läsa min blogg och veta precis vart jag är.

Men det kan de i alla fall eftersom jag nu kommunicerar via Eduroamnätverket. Det tog mig en halvtimma att logga på eftersom certifikathetsen drabbar universiteten som en pest från underjorden.

Lager på lager, singulariteter som sätts samman i assemblages. Panspektronfylat är över oss alla. Men i varje förhårdnad, i varje intensitet, finns cutting edges of deterritorialization som tillåter kreativa flyktlinjer (puissance). Tyvärr finns även tomma och cancerogena flyktlinjer inom samma ekologi. Terrorister och bovar plöjer genom de panspektriska näten ganska enkelt, framför allt genom att undvika dem. Vad som händer är istället att småbrotten stävjas. Det är jobbigt att försöka sno böcker. Tyvärr sker detta på bekostnad av att allt färre rum är offentliga och öppna. Istället bygger vi samhällen som inte spärrar in, utan spärrar ut. Utspärrningens samhällen producerar därefter stratifieringar som gör att jag blir en vit akademiker i ett eiffelbenstorn. Jag tror att jag drar ned till British museum istället. Där får alla komma in (nästan). Sorry för svengelskan!

Skriven av admin den 15 augusti 2008